ВИХОВНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ

На факультеті управління та бізнесу має місце активна виховна робота, спрямована на створення сприятливих умов для особистісного та професійного формування здобувачів вищої освіти; на виховання високих морально-культурних і патріотичних якостей студентської молоді.

Головною метою виховної роботи зі студентами факультету управління та бізнесу є всебічне забезпечення активної життєдіяльності студентської спільноти, громадянського самовизначення, особистісної та професійної самореалізації, задоволення потреб здобувачів вищої освіти у фізичному, інтелектуальному та морально-культурному розвитку.

Активну участь у виховній роботі приймає Студентська рада факультету управління та бізнесу, головними завданнями якої є захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти, сприяння активному громадському життю студентів, організація студентського дозвілля.    

НАШІ КУРАТОРИ

Близнюк Андрій Олександрович

Заступник декана
з організаційно-виховної роботи, 
к.е.н., доцент
+380508608908, 
basket1979@ukr.net