ВИХОВНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ

 

На факультеті управління та бізнесу має місце активна виховна робота, спрямована на створення сприятливих умов для особистісного та професійного формування студентів, на виховання високих моральних та патріотичних якостей.

Крім того, виховна робота на факультеті спрямована на формування правової та комунікативної культури студентів та на формування у студентів факультету активної громадянської позиції.

Головною метою виховної роботи зі студентами факультету управління та бізнесу є створення умов для їх активної життєдіяльності, громадянського самовизначення та самореалізації, задоволення потреб у інтелектуальному, культурному та моральному розвитку.

Активну участь у виховній роботі приймає Студентська рада факультету управління та бізнесу, головними завданнями якої є захист прав та інтересів студентів, сприяння активному науковому та громадському життю, організація дозвілля студентів.

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

Лівенцова Яна Олександрівна

здобувачка вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні

за ОПП «Облік і оподаткування»

Контактний телефон: (068) 189-86-92   

Панченко Катерина Олегівна

здобувачка вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні

за ОПП «Менеджмент»

Контактний телефон: (066) 163-56-49

Павленко Віолетта Русланівна

здобувачка вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні

за ОПП «Менеджмент»

Контактний телефон: (050) 143-16-02

Чупета Дар’я Олександрівна

здобувачка вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні

за ОПП «Економіка»

Контактний телефон: (068) 319-53-18

Горбунова Анастасія Ярославівна

здобувачка вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні

за ОПП «Облік і оподаткування»

Контактний телефон: (098) 818-91-32