"ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА"  

 

 

Засновник і видавець – 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  (ХНАДУ)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ№23528-13368ПР  

від  02.08.2018 року

видане Державною реєстраційною службою України

Збірник наукових праць « Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» зареєстрований ВАК України у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 № 1714 як наукове фахове видання України (економічні науки)).

Адреса видавця:

61002,  вул. Ярослава Мудрого, 25

Харків, Україна

Контактний телефон/факс:

(057) 738-77-87 – відповідальний секретар

Офіційний сайт: ppb.khadi.kharkov.ua

E-mail: blagavikvik@meta.ua