"ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА"  

 

 

Засновник і видавець – 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  (ХНАДУ)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ№23528-13368ПР  

від  02.08.2018 року

видане Державною реєстраційною службою України

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 року збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук категорії «Б», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.  

Адреса видавця:

61002,  вул. Ярослава Мудрого, 25

Харків, Україна

Контактний телефон/факс:

(063) 353-79-98 – відповідальний секретар

Офіційний сайт: ppb.khadi.kharkov.ua

E-mail: oksanahnadu@gmail.com

Архів збірників