ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ у 2021/2022 Н.Р. ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" НАПРЯМ "ЕКОНОМІКА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ"

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2021 року № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» Харківський національний автомобільно-дорожній університет призначено базовим вищим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт».

Згідно наказу ректора ХНАДУ № 184 від 09 листопада 2021 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» конкурс за напрямом «Економіка автомобільного транспорту» (у рамках конкурсу за спеціальністю «Автомобільний транспорт») проводиться на базі кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.    

КОНТАКТЫ

050-151-30-09 Шершенюк Елена Николаевна,

доцент кафедры экономики и предпринимательства

E-mail: sheralyona@gmail.com

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Дата проведения итоговой

научно-практической конференции

15 апреля 2021 года

Архів

ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ В ОТРАСЛИ ЗНАНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В 2020/2021 УЧ.Г. ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ" НАПРАВЛЕНИЕ "ЭКОНОМИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА"

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины от 4 октября 2019 № 1271 «О проведении Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей в 2019/2020 учебном году» Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет назначен базовым высшим учебным заведением для проведения II тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специальности «Автомобильный транспорт».

 

Согласно приказу ректора ХНАДУ № 135 от 11 октября 2019 «О проведении Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей в 2019/2020 учебном году» конкурс по направлению «Экономика автомобильного транспорта» (в рамках конкурса по специальности «Автомобильный транспорт») проводится на базе кафедры экономики и предпринимательства Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

На Конкурс 2020/2021 н. р. зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» надійшло 62 роботи (104 студентів-авторів, 57 наукових керівників) з 24 закладів вищої освіти.

На підсумковій науково-практичній конференції у режимі відеоконференції виступило 26 здобувачів з 17 закладів вищої освіти.