Кафедра учета и налогообложения

преподает ряд дисциплин учетного, налогового, правового и международно-экономического направлений. Среди них:

РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

Підвищення кваліфікації викладачів за 2018-2022 рр.