Участь здобувачів вищої освіти за ОПП «Облік і оподаткування» у вебінарі «Як судова експертиза може Вам допомогти в податкових спорах»

26 березня 2021 р. в рамках вивчення навчальної дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» (ОПП «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти) здобувачі вищої освіти групи ЕА-51-20 разом з доцентом кафедри обліку і оподаткування Костенко Ю.О. взяли участь у вебінарі «Як судова експертиза може Вам допомогти в податкових спорах».

Вебінар проводила доктор економічних наук, сертифікований аудитор, сертифікований фахівець за АССА DipIFR (Rus.)  − фінансова звітність за МСФЗ, судовий експерт, керуючий партнер ТОВ «Аудиторська компанія «Міжнародна правова безпека» Катерина Проскура. Провайдером вебінару виступило Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Агентство з Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Програма вебінару складалась з наступних блоків:

1)  Сутність судово-економічної експертизи;

 2) Аналіз типових питань та ситуацій з питань оподаткування, що виносяться на дослідження експерту (з ПДВ, з податку на прибуток підприємств, з трансфертного ціноутворення);

 3) Аналіз типових порушень податкового законодавства, які відображаються а Актах податкових перевірок (податок на прибуток, ПДВ, контрольовані операції);

 4) Де і яким чином експертизи можуть використовуватись для захисту правоти позиції платника податків з податкових питань;

 5) Структура та зміст висновку експерта.

За результатами вебінару було отримано відповідний сертифікат.

Вверх