Секційне засідання «Облік і оподаткування» 83-ї міжнародної студентської наукової конференції ХНАДУ

12 квітня 2021 року в режимі он-лайн відбулась 83-я міжнародна студентська наукова конференція ХНАДУ за секцією "Облік і оподаткування".

На секційне засідання конференції учасниками, які представляють 11  закладів вищої освіти, було підготовлено 52 доповіді, з яких 32 доповіді – учасниками з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 20 доповідей – учасниками зі сторонніх закладів вищої освіти:

- Київський національний торговельно-економічний університет (1 доповідь);

- Криворізький національний університет (1 доповідь);

- Лодзький технічний університет, Польща (1 доповідь);

- Лодзький університет, Польща (1 доповідь);

- Луганський національний аграрний університет (3 доповіді);

- Сумський державний університет (2 доповіді);

- Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (2 доповіді);

- Харківський національний університет будівництва та архітектури (1 доповідь); 

- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (7 доповідей);

- Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (1 доповідь).

Загалом, у роботі конференції взяли участь здобувачі вищої освіти з 4 країн: Монголія (3 учасника), Польща (2 учасника), Туркменістан (4 учасника), Україна (43 учасника).

У матеріалах учасників конференції досить ґрунтовно розглянуто і проаналізовано сучасні вітчизняні і зарубіжні системи обліку, оподаткування та фінансів, визначено новітні проблеми теорії і практики в цій сфері, висвітлено найбільш актуальні і важливі аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління і розвитку суб’єктів підприємництва, обговорено питання обліково-податкової політики і внутрішнього аудиту підприємницьких структур, досліджено управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі й аудиті, розкрито нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування та розглянуто науково-методичні засади розвитку обліку, оподаткування та фінансів.

Обговорення сучасних тенденцій розвитку обліку і оподаткування та проведення дискусій з актуальних проблем у цій сфері показало значний інтерес молоді до цих питань. У результаті плідної науково-дослідницької роботи здобувачами вищої освіти розроблено низку теоретично-методичних і практичних результатів, що мають як наукове, так і прикладне значення та формують якісне підґрунтя для ефективного продовження наукових досліджень у цій сфері.  

Вверх