85 науково-технічна та науково-методична конференція ХНАДУ (секція "Менеджмент")

Засідання секції «Менеджменту» 85-ої Науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ відповідно плану відбулося 11-12 травня 2021 р. під головуванням завідувачки кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Криворучко О.М.

Учасники секції підготували 26 доповідей, із яких фактично було заслухано 18 доповідей викладачів та аспірантів. Учасниками конференції за секцією «Менеджменту» були як представники ХНАДУ, так і інших закладів вищої освіти (14 учасників із наступних ЗВО : Харківський торгівельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Національний транспортний університет, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківський національний економічний університет ям. С. Кузнеця, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

Засідання відбувалися у навчальній аудиторії 361 ФУБ о 14:15. У відповідності до епідемічної ситуації в регіоні, усі визначені правила та норми, встановлені законодавством були дотримані.

Вверх