Учебные пособия

1. Шинкаренко В.Г., Федотова І.В. Маркетинг взаємовідносин АТП з основними партнерами. – Харків: ХНАДУ, 2012. – 232 с.

Монографии

1. Криворучко О.М., Сукач Ю.О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств. – Харків: ХНАДУ, 2012. – 244 с.

2. Шинкаренко В.Г. Ананко І.М. Разработка автотранспортных услуг. – Харків: ХНАДУ, 2012. – 252 с.

3. Колективна монографія. (Розділ 3.1. Догадайло Я.В.) Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов. (Розділ 3.1. Теоретичні основи бюджетування на підприємстві). – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013. – 167 с. (Розділ 3.1. – С. 46-63).

Препринты докладов

1. Шинкаренко В.Г., Легкий С.А. Методичні рекомендації з формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 36 с.

2. Пипенко І.С. Обґрунтування складу потенціалу підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2012. – Вип. 19. – 112 с. – С. 17-25.

3. Водолажська Т.О. Процес формування стратегій управління персоналом підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2012. – Вип. 19. – 112 с. – С. 26-37.

4. Шинкаренко В.Г. Ананко І.М. Визначення рівня відповідності автотранспортних послуг вимогам споживачів // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2012. – Вип. 19. – 112 с. – С. 38-45.

5. Криворучко О.М., Когут Ю.О. Обґрунтування етапів поліпшення бізнес-процесів АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2012. – Вип. 19. – 112 с. – С. 45-56.

6. Шинкаренко В.Г. Легкий С.А. Обґрунтування споживчої цінності послуги пасажирського автомобільного транспорту // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2012. – Вип. 19. – 112 с. – С. 68-79.

7. Коркушко Н.М. Формування іміджу дорожнього підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2012. – Вип. 19. – 112 с. – С. 94-101.

8. Коркушко Н.М. Оцінка маркетингової діяльності дорожнього підприємства // Науковий вісник будівництва. Вип. 62. – Харків: ХДТУБА, 2011. – С. 298-303.

9. Коркушко Н.М. Антикризисное финансовое управление на дорожных предприятиях // Сборник научных статей по материалам VII международной научно-практической конференции «Проектирование модели  менеджмента организаций: научные и прикладные аспекты». – Екатеринбург, Россия: 2011, 2-е апреля 2011. – С. 56-58.

10. Коркушко Н.М. Особливості розвитку інновацій в дорожній галузі // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012». – Вып. 2, Т.19. – Одесса: 2012, 19-30 июня 2012. – С. 35-41.

11. Легкий С.А. Визначення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: Видавництво УкрДАЗТ. – 2012. – Вип. 39. – С. 128-133.

12. Водолажська Т.О. Сутність, зміст та співвідношення понять компетентнісного підходу до оцінки працівників // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: Видавництво УкрДАЗТ. – 2012. – Вип. 39.

13. Гладка О.І. Обґрунтування факторів формування привабливості підприємства як роботодавця // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: Видавництво УкрДАЗТ. – 2012. – Вип. 39. – С. 215-219.

14. Міщенко С.П. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: Видавництво УкрДАЗТ. – 2012. – Вип. 39. – С. 250-254.

15. Біндюг Л.С. Вибір ефективного методу формування ціни автотранспортної послуги // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2012». – Вып. 3. – Т.19. – Одесса: КУПРИЕНКО. – 2012. – 88 с. – С. 48-56.

16. Криворучко О.М.,Водолажська Т.О. Моделювання процесу розробки стратегій управління персоналом підприємства // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 127. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – 332 с. – С. 16-21.

17. Шинкаренко В.Г. Особенности комплекса маркетинга  в предприятиях транспорта // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. – Харків: УДАЗТ. – 2012. – Вип. 38. – 372 с. – С. 361-365.

18. Гладка О.І. Обґрунтування змісту комплексу маркетингу персоналу // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. – Харків: УДАЗТ. – 2012. – Вип. 38. – 372 с. – С. 343-348.

19. Міщенко С.П. Управління автотранспортними підприємствами в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2012. - №38. – С.132-142.

20. Міщенко С.П. Концептуальні основи забезпечення економічної безпеки підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. Праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2012. – №37. – С. 215-220.

21. Коркушко Н.Н. Антикризисное финансовое управление дорожными предприятиямиУкраины // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Вып. 4. – Т.35. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – 102 с. – С.23-26.

22. Головіна Ю. (Golovina J.) Grounding the definition of the concept “strategy of the enterprise competitive behavior” // Студентство. Наука. Іноземна мова: Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2013. – Вип. 5. – 448 с.

23. Korkushko N.N. Anti-crisis financial management in road enterprise // Сборник научных трудов SWorld. Електронне видання. Режим доступу: www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/the-content-of-journal/312.

24. Шинкаренко В.Г. Оценка восприятия потребителями материальной среды предоставления услуг // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 5-17.

25. Криворучко О.М., Гладка О.І. Процес реалізації маркетингу персоналу на підприємстві // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 18-27.

26. Пипенко І.С. Обґрунтування структури потенціалу підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 28-36.

27. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Визначення компетенцій працівників підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 36-49.

28. Кононов А.И. Система управления стоимостью предприятия // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 49-59.

29. Криворучко О.М., Сукач Ю.О. Основні положення бенчмаркінгу бізнес-процесів АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 77-89.

30. Федотова І.В. Визначення рівня стратегічної стійкості функціонування АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 90-102.

31. Шинкаренко В.Г., Легкий С.А. Параметри споживчої цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 102-110.

32. Криворучко О.М. Визначення внеску інтегрованих процесів у забезпечення якості автотранспортних послуг // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 110-120.

33. Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Етимологія понять «споживач», «покупець» і «клієнт» та їх використання на автотранспортних підприємствах // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 120-129.

34. Федорова В.А. Оценка имиджа автотранспортного предприятия // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 130-141.

35. Стогул О.И., Щеблыкина К.А. Формирование финансовой стратегии на пассажирских автобусных станциях (ПАС) // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: ХНАДУ. – 2012. – Вип. 20. – 160 с. – С. 141-149.

36. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.Н. Факторы конкурентоспособности автотранспортных услуг // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. – Харків: УДАЗТ. – 2013. – Вип. 42. – С. 352-357.

37. Водолажська Т.О. Розробка стратегії управління персоналом за типом кадрової політики АТП // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. – Харків: УДАЗТ. – 2013. – С. 364-369.

38. Гладка О.І. Застосування грейдингу при формуванні привабливості компенсаційного пакету роботодавця // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. – Харків: УДАЗТ. – 2013. – С. 275-280.

39. Міщенко С.П. Фінансово-економічна безпека інфраструктури // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. – Харків: УДАЗТ. – 2013. – С. 176-179.

Тезисы докладов преподавателей

1. Коркушко Н.М. Обґрунтування маркетингової стратегії дорожнього підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2012 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2012. – С. 59-60.

2. Ачкасова Л.М., Харківська О.М. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів VIМіжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2012 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2012. – С. 66.

3. Біндюг Л.С. Оцінка ефективності стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів VIМіжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2012 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2012. – С. 67-68.

4. Водолажська Т.О. Визначення сутності поняття «компетенції працівників» // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2012 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2012. – С. 69-70.

5. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.Н. Установление целей бизнес-процессов предприятия // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2012 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2012. – С. 90-91.

6. Біндюг Л.С. Вибір ефективного методу формування ціни автотранспортної послуги // Материалы международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2012». – Розміщено на сайті: www.sworld.com.ua.

7. Шинкаренко В.Г. Сучасні методи оцінки ефективності маркетингу // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-8 червня 2012 р. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 38. – 372 с. – С. 58-59.

8. Криворучко О.М. Процесно-орієнтована система управління підприємством // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-8 червня 2012 р. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 38. – 372 с. – С. 54-55.

9. Мищенко С.П. Финансово-экономическая безопасность транспортной инфраструктуры // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-8 червня 2012 р. –  Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 38. – 372 с. – С. 91-92.

10. Водолажська Т.О. Розробка абстрактного сценарію стратегій управління персоналом підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-8 червня 2012 р. –  Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 38. – 372 с. – С. 49-50.

11. Горлач О.С. Якість на підприємстві та її основні складові // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-8 червня 2012 р. –  Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 38. – 372 с. – С. 51.

12. Криворучко О.М. Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища // Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 52-56.

13. Шинкаренко В.Г., Ачкасова Л.М. Досвід формування варіативної компоненти навчальних планів // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 124-125.

14. Бистрицька А.К. Науково-дослідна робота студентів як основа забезпечення якості вищої освіти // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 14-17.

15. Догадайло Я.В. Підвищення якості підготовки спеціалістів з менеджменту під час проходження студентами практики // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 37-39.

16. Бочарова Н.А. Роль стандартів вищої освіти в якості підготовки студентів // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 17-20.

17. Пипенко І.С. Сучасні форми взаємодії вищих навчальних закладів та транспортних підприємств // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 86-88.

18. Федорова В.О. Суміщення дистанційної та заочної форм навчання для підвищення якості вищої освіти // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 113-115.

19. Ананко І.М. Сучасні засоби підвищення якості організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 9-12.

20. Сукач Ю.О. Використання процесного підходу для забезпечення якості вищої освіти // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. – С. 105-107.

21. Коркушко Н.Н. Проблемы взаимодействия Харьковского национального автомобильно-дорожного университета с предприятиями дорожной отрасли // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. –Том 1. – С. 45-49.

22. Федотова І.В. Особливості взаємовідносин ВНЗ та підприємств при підготовці студентів // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. –Том 1. – С. 112-115.

23. Биндюг Л.С. Повышение конкурентоспособности ВУЗа путем использования образовательного маркетинга // Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 2 «Сучасні підходи до забезпечення якості вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – 136 с. –Том 1. – С. 16-18.

24. Коркушко Н.Н. Антикризисное финансовое управление дорожными предприятиями Украины // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Розміщено на сайті: www.sworld.com.ua.

25. Гладка О.І. Визначення привабливості підприємства як роботодавця // Materialy IXmezinarodnivedecko-praktika conference “Veda a vznik – 2012/2013”/ – Dil. 6. Ekonomickevedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – Pp. 38-41.

26. Гладка О.І. Аналіз сучасних методів оцінки привабливості роботодавця на ринку праці // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку підприємств» . – 14-15 березня 2013р. – Ч. 2. – С. 13-15.

27. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Розробка матриці стратегій управління персоналом АТП // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку підприємств» . – 14-15 березня 2013р. – Ч. 2.  – С. 27-31.

28. Федорова В.О. Вебінар як ефективний засіб засвоєння теоретичного матеріалу при дистанційному навчанні // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – C. 156-158.

29. Бочарова Н.А., Федотова І.В. Шляхи підвищення практичної підготовки студентів-економістів // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 33-35.

30. Коркушко Н.М. Взаимосвязь качественного обучения специалистов, магистров дорожной отрасли и их будущей работой // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С.47-49.

31. Догадайло Я.В.Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 185-187.

32. Федотова І.В., Бочарова Н.А. Застосування мультимедійних технологій при підготовці фахівців у ВНЗ // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 159-161.

33. Жарова О.М. Методы расчета экономической эффективности нововведений в курсовых проектах // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. –С.187-189.

34. Ананко І.М. Проблеми формування IKT-компетенцій в освіті сучасного менеджера // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 126-128.

35.Пипенко І.С. Роль кураторства при підготовці спеціалістів з вищою освітою // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 55-57.

36. Харківська О.М. Проблеми підвищення ефективності та якості підготовки фахівців // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 68-71.

37. Бурмака М.М. Тестирование как форма контроля знаний студентов: преимущества и недостатки // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 38-40.

38. Сукач Ю.О. Управління невідповідностями в учбовому процесі. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 64-65.

39. Біндюг Л.С. Повышение роли дисциплины «Управление экономическим риском» в подготовке современных менеджеров // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 183-185.

40. Ачкасова Л.М. Вплив наукової роботи викладача на якість навчання студента // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 75-77.

41. Бистрицька А.К. Покращення соціально-психологічного клімату у студентській групі як фактор підвищення успішності // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 31-33.

42. Догадайло Я.В., Левченко О.П. Підвищення якості підготовки фахівців під час проходження практики // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва». – Харків: ХНАДУ, 2013. – 197 с. – С. 44-45.

43. Коркушко Н.Н. Совершенствование системы трудових отношений молодых специалистов и работодателей в дорожной отрясли // Збірник матеріалів VII Міжнародної конференції «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів». – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – С. 241-244.

44. Криворучко О.Н. Методические положення разработки инструментальных стратегий управления персоналом АТП // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 червня 2013 р. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 42. – С. 63-64.

45. Шинкаренко В.Г. Разработка стратегии АТП // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 червня 2013 р. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 42. – С. 136-137.

46. Водолажська Т.О. Особливості визначення стратегії управління персоналом за видами бізнесу АТП // Сборник материалов VII Международной научной конференции молодых ученых и студентов: Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования, 18 апреля 2013 г. – Донецк: ДонНТУ, 2013. – Т. 1. – 210 с. – С. 24-27.

47. Гладка О.І. Аналіз стану ринку праці та сучасних умов реалізації маркетингу персоналу // Сборник материалов VII Международной научной конференции молодых ученых и студентов: Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования, 18 апреля 2013 г. –Донецк: ДонНТУ, 2013. – Т. 1. – 210 с. – С.27-30.

48. Головіна Ю.С. Процес розробки стратегії конкурентної поведінки бізнесу // Сборник материалов VII Международной научной конференции молодых ученых и студентов: Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования, 18 апреля 2013 г. –Донецк: ДонНТУ, 2013. – Т. 1. – 210 с. – С. 31-33.

49. Кононов А.И. Анализ стратегий развития автотранспортного предприятия // Сборник материалов VII Международной научной конференции молодых ученых и студентов: Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования, 18 апреля 2013 г. – Донецк: ДонНТУ, 2013. – Т. 1. – 210 с. – С. 34-36.

Методические указания

1. Левченко О.П., Бочарова Н.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Планування діяльності підприємств (на автомобільному транспорті)” для студентів спеціальності 6.0306.01 «Менеджмент організацій». Харків: ХНАДУ, 2012. – 59 с.

2. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка праці (на автомобільному транспорті)». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 43 с.

3. Шинкаренко В.Г. Програма, завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Статистика» (розділ «Загальна теорія статистики»). Харків: ХНАДУ, 2012. – 28 с.

4. Жарова О.М., Баркова О.Г. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 07(08).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 32 с.

5. Жарова О.М. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Управління проектами” для студентів спеціальності 07(08).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Харків: ХНАДУ, 2012. – 39 с.

6. Жарова О.М. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни “Економіка і фінанси підприємства” для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 28 с.

7. Жарова О.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2012. – 55 с.

8. Жарова О.М., Догадайло Я.В., Литвиненко І.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління змінами» для студентів спеціальності 07(08).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 15 с.

9. Федотова І.В.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг взаємовідносин АТП з основними партнерами» для студентів спеціальності 08.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 59 с.

10. Догадайло Я.В., Левченко О.П. Програма, завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Розробка управлінських рішень” для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент»      Харків: ХНАДУ, 2012. – 23 с.

11. Ачкасова Л.М. Програма, завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Публічне адміністрування” для студентів спеціальності 07.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 27 с.

12. Пипенко І.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2012. – 23 с.

13. Федорова В.О. Програма, завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Менеджмент і адміністрування. Теорія організації” для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2012. – 31 с.

14. Федорова В.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Менеджмент і адміністрування. Теорія організації” для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 31 с.

15. Стогул О.І. Програма, завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Державне і регіональне управління” для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2012. – 19 с.

16. Стогул О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 07(08).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 44 с.

17. Криворучко О.М., Когут Ю.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» для студентів спеціальності 08.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Харків: ХНАДУ, 2012. – 39 с.

18. Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Проектування логістичних систем» для студентів спеціальності 08.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 55 с.

19. Бистрицька А.К., Кононов О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія управління» для студентів спеціальності 07(08).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Харків: ХНАДУ, 2012. – 87 с.

20. Криворучко О.М., Кононов О.І., Водолажська Т.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління персоналом» (Частина І. «Системні аспекти управління персоналом»)» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 47 с.

21. Федорова В.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Дослідження систем управління» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 31 с.

22. Стогул О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Державне і регіональне управління” для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2012. – 19 с.

23. Криворучко О.М., Когут Ю.О. Програма, завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Реінжиніринг бізнес-процесів” для студентів спеціальності 08.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 23 с.

24. Бурмака М.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління організаційним розвитком» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2012. – 20 с.

25. Бочарова Н.А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 27 с.

26. Шинкаренко В.Г., Федорова В.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2012. – 43 с.

27. Левченко О.П., Бочарова Н.А. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємств» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 35 с.

28. Бистрицька А.К. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціологія і психологія праці» для студентів спеціальності 07(08).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 32 с.

29. Догадайло Я.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Розробка управлінських рішень» для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент». - Харків: ХНАДУ, 2012. – 31 с.

30. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М., Федорова В.О., Міщенко С.П. Робоча програма та методичні вказівки до навчальної практики «Вступ до фаху» для підготовки бакалаврів в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601. - Харків: ХНАДУ, 2012. – 15 с.

31. Шинкаренко В.Г. Програма, завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Статистика» (розділ «Загальна теорія статистики») для підготовки бакалаврів в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601. Харків: ХНАДУ, 2012. – 31 с.

32. Шинкаренко В.Г. Завдання і методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Загальна теорія статистики» для підготовки бакалаврів в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601. - Харків: ХНАДУ, 2012. – 23 с.

33. Федотова І.В., Бистрицька А.К., Біндюг Л.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.030601. - Харків: ХНАДУ, 2012. – 51 с.

34. Шинкаренко В.Г., Федорова В.О., Пипенко І.С., Міщенко С.П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетингова діяльність АТП» для підготовки бакалаврів в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601. - Харків: ХНАДУ, 2012. – 71 с.

35. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М., Пипенко І.С., Стогул О.І. Робоча програма та вказівки до виробничої практики студентів в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент». Харків: ХНАДУ, 2012. – 28 с.

36. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М., Горлач О.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка праці на АТ» в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601. - Харків: ХНАДУ, 2012. – 81 с.

37. Криворучко О.М. Програма, завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Управління якістю на підприємствах автомобільного транспорту» для підготовки фахівців в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601. – Харків: ХНАДУ, 2012. – 23 c. 

Статьи преподавателей

1. Криворучко О.М., Гладка О.І. Встановлення сутності поняття «маркетинг персоналу» // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2012. – Вип. 19. – 112 с. – С. 5–16.