Монографии

 1. Криворучко О.М., Стогул О.І. Управління якістю обслуговування пасажирів на автобусних станціях – Харків: ХНАДУ, 2012. – 180 с.

 Статьи

 1. Криворучко О.М. Системне очікування якості транспортних послуг // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. - №2. – С. 46-51.

 2. Шинкаренко В.Г., Максимов В.В. Методологічні аспекти розвитку ринку злиттів та поглинань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Зб. науково-практ. статей. – Харків: УДАЗТ. – 2009. – Вип. 28. – С. 79-81.

 3. Шинкаренко В.Г. Рейдерство в Україні: причини і наслідки // Вісник економіки транспорту і промисловості. Зб. науково практ. статей. – Харків: УДАЗТ. – 2011. – Вип. 35. – С. 281-284.

 4. Шинкаренко В.Г., Кононов О.І. Комплексная оценка стоимости автотранспортного предприятия // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. вип.. 125. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – 340 с. – С. 33-38.

 5. Ананко І.М. Методичні основи формування пропозицій автотранспортних підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. Зб. науково практ. статей. – Харків: УДАЗТ. – 2011. – Вип. 35. – С. 30-35.

 6. Ананко І.М. Оцінка можливостей автотранспортних підприємств для розробки нових послуг // Бизнес Информ: научный журнал. – Харьков: ХНЭУ, 2011. - № 10. – С. 52-55.

 7. Ананко І.М. Визначення значимості атрибутів автотранспортних послуг // Економіка транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2011. - № 33. – С.70-74.

 8. Когут Ю.О. Формування організаційної структури АТП, орієнтованої на менеджмент бізнес-процесів // Вісник економіки транспорту і промисловості. Зб. науково практ. статей. – Харків: УДАЗТ. – 2011. – Вип. 35. – С. 139-144.

 9. Догадайло Я.В., Беспала І.С. Моделі отримання прибутку підприємствами дорожнього господарства // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. Вип. 61. – Харків: ХДТУБА, 2010. – С. 314-319.

 10. Догадайло Я.В., Гіжларян Г.В. Удосконалення вибору пріоритетних напрямків діяльності підприємств дорожнього господарства // Науковий вісник будівництва: Зб.наук.пр. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. – 2012. – Вип. 67. – – С. 421-424.

 11. Бурмака М.М. Определение ставки дисконта для оценки инвестиционных проектов в сфере строительства автомобильных дорог // Сборник докладов Международной заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономического развития». – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2011. – Ч.1. – С. 111-115.

 12. Криворучко О.М. Формирование системы целей бизнес-процессов предприятия // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 7–17.

 13. Догадайло Я.В. Удосконалення бюджетування як управлінської технології // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 18–25.

 14. Шинкаренко В.Г., Клепікова О.В. Вибір напрямків інноваційної політики АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 52–61.

 15. Федотова І.В., Алюкаєва В.Е. Процесс формирования имиджа автотранспортного предприятия // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 62–73.

 16. Бочарова Н.А. Розробка економічного механізму підвищення ефективності діяльності АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 74–81.

 17. Шинкаренко В.Г., Легкий С.А. Маркетинговий підхід до визначення ціни на послуги пасажирського автомобільного транспорту // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 82–89.

 18. Криворучко О.М., Пипенко І.С. Формування процесу взаємодії АТП із посередниками // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 90–100.

 19.Ананко І.М. Методичні основи визначення вимог споживачів до автотранспортних послуг // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 100–108.

 20. Когут Ю.О. Система менеджменту бізнес-процесів АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 109–120.

 21. Бурмака М.М., Черних А.Л. Обґрунтування розміру плати за проїзд автомобільними дорогами великоваговими транспортними засобами // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2010. – Вип. 17. – 136 с. – С. 121–127.

 22. Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Удосконалення автотранспортних послуг [препринт доповіді]. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 36с.

 23. Криворучко О.М., Когут Ю.О. Реалізація менеджменту бізнес-процесів автотранспортних підприємств [препринт доповіді]. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 32с.

 24. Krivoruchko O., Kogut Y. Application of the system-cybernetic approach for forming the business-processes management system // Nauka i studia, 2011. – №9(31). – С.11-17.

 25. Shynkarenko V., Ananko I. The process of motor transport services development // Nauka i studia. – Przmysl: Sp. z o. o. «Nauka i studia». – 2011. – С. 64-70.

 26. Бурмака М.М. Обґрунтування розміру страхового запасу матеріальних ресурсів підприємства // Електронний збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку». – Переяслав-Хмельницький, 2011 – С. 28-30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: conferences.neasmo.org.ua

 27. Шинкаренко В.Г. Автотранспортная услуга: сущность, характеристики, особенности // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 7–21.

 28. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М., Пипенко І.С. Сучасне розуміння потенціалу підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 47–58.

 29. Шинкаренко В.Г., Бурмака М.М. Галузеві особливості розвитку дорожнього господарства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 143–153.

 30. Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Оцінка впливу параметрів автотранспортної послуги на задоволеність споживачів // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 164–177.

 31. Криворучко О.М. Процессно-ориентированная система управления предприятием // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 22–34.

 32. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Класифікація стратегій управління персоналом підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 59–68.

 33. Федотова І.В. Визначення типових стратегій взаємовідносин АТП з партнерами // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 76–90.

 34. Ачкасова Л.М. Оцінка чутливості інвестиційних проектів на АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 90–97.

 35. Федорова В.А. Имитационное моделирование процесса системной доработки стратегии АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 98–110.

 36. Стогул О.І. Впровадження системи управління якістю обслуговування пасажирів на автобусних станціях // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 110–120.

 37. Когут Ю.О. Методичний підхід до оцінки якості бізнес-процесів АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 121–132.

 38. Бочарова Н.А. Визначення ефективності функціонуван­ня підприємства з позиції різних зацікавлених груп // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 133–143.

 39. Догадайло Я.В., Буняєва О.Г. Інформаційна база аналізу конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 153–163.

 40. Кононов А.І. Сущность понятия «управление стоимостью предприятия» // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2011. – Вип. 18. – 180 с. – С. 69–75.

 41. Бочарова Н.А., Верьовка Р.С. Розробка алгоритму визначення кризового стану автотранспортного підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, Вип.20, Ч.ІІ.– Кіровоград: КТНУ, 2011.– С. 301–306.

 42. Криворучко О.М., Когут Ю.О. Оцінення важливості бізнес-процесів для досягнення цілей підприємства // Стандартизація, сертифікація, якість. – №4(71). – 2011. – С. 50-56.

 43. Когут Ю.О. Модель реінжинірингу бізнес-процесів підприємства // Бізнес-інформ. – № 10. – 2011. – С. 65–69.

 Тезисы докдадов

 1. Бочарова Н.А. Формування фінансового механізму автотранспортного підприємства // Матеріали за VII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука – 2011». У трьох томах. – Т. 3. Икономики. – София: «Бял ГРАД-БГ». ООД. – 2011. – С. 37-40.

 2. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Визначення основних видів стратегій управління персоналом підприємства // Матер. VІІ міжн. наук.-пр. конф. «Науковий потенціал світу». – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011.- С.40-42.

 3. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М. Особенности процессно-ориентированного управления предприятием // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2011 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2011. – 142 с. – С. 118-119.

 4. Ачкасова Л.М., Харківська О.М. Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень в АТП // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2011 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2011. – 142 с. – С.118-119.

 5. Стогул О.И. Обеспечение качества обслуживания пассажиров на автобусных станциях (АС) // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2011 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2011. – 142 с. – С.105-106.

 6. Биндюг Л.С. Оценка конкурентоспособности предприятия по конечным результатам // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2011 р. – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2011. – 142 с. – С. 81-82.

 7. Шинкаренко В.Г. О содержании понятия «управление маркетинговой деятельностью предприятия» // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 7-12 червня 2011 р. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – № 34. – С. 67.

 8. Ананко І.М. Визначення вимог пасажирів до автотранспортних послуг, що надаються маршрутними таксі м. Харкова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 7-12 червня 2011 р. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – № 34. – С. 62.

 9. Когут Ю.О. Обґрунтування показників оцінки бізнес-процесів автотранспортних підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості. Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 7-12 червня 2011 р. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – № 34. – С. 84-85.

 10. Шинкаренко В.Г., Клепікова О.В. Визначення пріоритетності напрямків інноваційної діяльності підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції». Тези доповідей. Частина 1. – Харків: ХНУБА, 2011. – 169 с. – С. 118-119.

 11. Водолажська Т.О. Підходи до класифікації стратегій управління персоналом підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції». Тези доповідей. Частина 1. – Харків: ХНУБА, 2011. – 169 с. – С. 52-53.

 12. Кононов О.І. Управление стоимостью предприятия посредством BSC // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції». Тези доповідей. Частина 1. – Харків: ХНУБА, 2011. – 169 с. – С. 96-97.

 13. Водолажська Т.О. Використання процесного підходу для формування стратегій управління персоналом підприємства // Materially VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2012» Volume 3. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia-112 str. – С. 81– 83.

 14. Бурмака М.М. Внедрение программного комплекса «Paсker3d» в учебный процесс // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 8-10.

 15. Коркушко Н.М. Дистанционное обучение студентов дальнего зарубежья // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 27-29.

 16. Шинкаренко В.Г. Особенности управление качеством экономического образования // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 38-40.

 17. Біндюг Л.С.Підвищення якості національної освіти шляхом розвитку креативності студентів // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 43-45.

 18. Бистрицька А.К. Науково-дослідна робота як шлях підвищення якості підготовки фахівців // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 45-47.

 19. Гладка Н.М. Роль производственной практики в подготовке специалистов // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 51-43.

 20. Догадайло Я.В. Застосування програмних комплексів «Будівельні технології-кошторис» та «АВК-3» для підготовки фахівців з економіки дорожнього господарства // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 55-57.

 21. Пипенко І.С. Тренінг як засіб підвищення ефективності учбового процесу а ВНЗі // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 93-95.

 22. Федотова І.В. Использование инновационных подходов при подготовке специалистов в области управления // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 102-104.

 23. Харківська О.М. Управление самостоятельной работой студентов // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 104-106.

 24. Гладкова А.Е. Впровадження регламенту процесу виконання науково-дослідних робіт // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 114-116.

 25. Горлач О.С. Виконання науково-дослідних робіт ВНЗ, як елемент забезпечення високого рівня якості освітніх послуг // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 117-119.

 26. Литвиненко І.В. Дистанційний контроль успішності навчання студентів // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 154-156.

 27. Федорова В.О. Негативні аспекти дистанційної форми навчання студентів // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 158-161.

 28. Бочарова Н.А. Удосконалення методики викладання економічних дисциплін // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 186-188.

 29. Жарова О.М. Совершенствование методов расчётов экономической эффективности нововведений в дипломных проектах // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 188-190.

 30. Криворучко О.М. Підхід до оцінки якості процесу надання освітніх послуг // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2011 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 197 с. – С. 192-194.

 31. Гладка О.І. Маркетинг персоналу його походження сутність та зміст // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». У двох томах. Т.1. – Харків: ХНТУСГ, 2012. – 347 с. – С. 125-128.

 Методические указания

 1. Догадайло Я.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Контролінг». – Харків, ХНАДУ, 2011. –  32 с.

 2. Догадайло Я.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства». – Харків, ХНАДУ, 2011. – 28 с.

 3. Коркушко Н.М. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємства». – Харків, ХНАДУ, 2011. – 68 с.

 4. Гладка Н.М. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Організація виробництва». – Харків, ХНАДУ, 2011. – 76 с.

 5. Шинкаренко В.Г., Мищенко С.П. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Маркетинговая деятельность автотранспортных предприятий». – Харків, ХНАДУ, 2012. – 28 с.