Монографии

1. Шинкаренко В.Г., Федотова И.В. Управление маркетингом взаимоотношений автотранспортного предприятия с потребителями услуг. – Харьков: ХНАДУ, 2009. – 252 с.

Препринти наукових доповідей

1. Шинкаренко В.Г., Федорова В.А. Методические рекомендации по системной доработке стратегии предприятия. – Харьков: ХНАДУ, 2009. – 44 с.

Навчальні посібники, конспекти лекцій

1. Криворучко О.М. Управління якістю на підприємствах автомобільного транспорту. – Харків: ХНАДУ, 2009. – 208 с.

2. Левченко О.П. Планування діяльності підприємств автомобільного транспорту. – Харків: ХНАДУ, 2009. – 188 с.

Статьи

1. Гладкий І.П., Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М. Основні положення системи менеджменту якості освіти // Новий колегіум, 2009, № 1. – С. 31 – 34.

 2. Шинкаренко В.Г. Системный подход к классификации услуг грузового автомобильного транспорта // Транспорт, экология, устойчивое развитие. – ХІV научно-техническая с международно участие. – Технический университет Варне, 2008. – С. 468 – 474.

 3. Шинкаренко В.Г. Економічна безпека автотранспортних підприємств та їхня роль у роботі господарчого комплексу України // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 4/8 (40). – С. 49 – 51.

 4. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М. Basic principles of process approach to management of enterprise // Nauka I Studia, № 3 (15), 2009. – С. 33 – 39.

 5. Шинкаренко В.Г., Левченко О.П. Оцінка рівня реалізації стратегії розвитку автотранспортного підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 121 – 128.

 6. Шинкаренко В.Г., Федорова В.О. Процесс системной доработки стратегии АТП // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 254: В 6 т. – Т.I. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 179-189.

 7. Шинкаренко В.Г. Ананко І.М. Класифікація напрямків вивчення споживачів автотранспортних послуг // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 84 – 90.

 8. Шинкаренко В.Г. Сущность управления маркетинговой деятельностью предприятия // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 7 – 19.

 9. Шинкаренко В.Г., Легких С.А. Обоснование этапов процесса ценообразования на автотранспортные услуги // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 93 – 101.

 10. Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Визначення вимог споживачів до автотранспортних послуг // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 129 – 134.

 11. Криворучко О.М. Оцінка якості управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. – № 4, 2009 р. – С. 98 – 105.

 12. Криворучко О.М. Основы системного менеджмента качества на предприятиях автомобильного транспорта // Десета научно-техническая конференция с международным участием: «Транспорт, екология – устойчиво развитие». – Варна: Ековарна 2008. – С. 475 – 482.

 13. Криворучко О.М., Пипенко І.С. Процес реалізації стратегій використання маркетингових можливостей підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 129 – 137.

 14. Криворучко О.М., Горлач О.С. Сутність та зміст поняття «якість функціонування підприємства» // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 7 – 17.

 15. Криворучко О.М., Водолажська Т.О. Сучасне розуміння стратегій управління персоналом підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 69 – 77.

 16. Криворучко О.М. Когут Ю.О. Основні положення оцінювання бізнес-процесів підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 35 –43.

 17. Криворучко О.М. Оцінка якості взаємовідносин підприємства і споживачів продукції (послуг) // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 84 – 92.

 18. Криворучко О.М., Пипенко І.С. Теоретичні основи управління маркетинговими можливостями підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 19 – 27.

 19. Криворучко О.М., Гладкова А.Е. Оцінка відповідності системи управління якістю вимогам TQM // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 120 – 129.

 20. Ачкасова Л.М. Розробка інформаційної системи технічної служби АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 98 – 108.

 21. Ачкасова Л.М., Дядик К.Ю. Удосконалення технології документообігу в технічній службі АТП // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 142 – 149.

 22. Левченко О.П. Розробка бізнес-стратегії господарського підрозділу підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 134 – 142.

 23. Федотова І.В., Ткачова Т.Г. Оцінка рівня взаємодії АТП зі суб’єктами середовища безпосереднього оточення // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип.13. – С. 90 – 98.

 24. Федотова І.В. Процес формування взаємовідносин АТП зі споживачами послуг // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 102 – 111.

 25. Коркушко Н.М. Імідж дорожнього підприємства як антикризовий ресурс до підготовки ЕВРО-2012 // Науковий вісник будівництва. Вип. 53. – Харків: ХДТУБА, 2009. – С. 145 – 151. 

 26. Коркушко Н.М. Удосконалення методики оцінки ризику дорожніх підприємств // Науковий вісник будівництва. Вип. 56. – Харків: ХДТУБА, 2010. – С. 63 – 72.

 27. Коркушко Н.М. Особенности инновационной деятельности в дорожной отрасли // Научный информационный журнал «Бизнес информ» № 12(2). 2009 / Конкурентоспособность и инновационное развитие Украины: проблемы науки и практики. ХНЕУ, Харків. – 2009. С. 42 – 45.

 28. Коркушко Н.М., Літвінчик С.В., Одинець Л.В. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств України // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Збірник наукових праць «Технічний прогрес і ефективність виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. № 6, С. 96 –103.

 29. Догадайло Я.В. Удосконалення звітності для керівників підприємств дорожньої галузі // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 146 – 153.

 30. Бурмака М.М., Демішкан В.Ф., Ремарчук М.П. Визначення допустимого рівня зношення ножів робочого обладнання машин для земляних робіт // Науковий вісник будівництва. Вип. 53. – Харків: ХДТУБА, 2009. – С. 206 – 210.

 31. Бурмака М.М., Демішкан В.Ф., Ремарчук М.П. Ефективність використання машин для земляних робіт при врахуванні зношення ножів робочого обладнання // Науковий вісник будівництва. Вип. 54. – Харків: ХДТУБА, 2009. – С. 185 – 189.

 32. Бурмака М.М., Демішкан В.Ф., Ремарчук М.П. Визначення економічного ефекту від удосконалення ножів робочого обладнання машин для земляних робіт // Науковий вісник будівництва. Вип. 55. – Харків: ХДТУБА, 2009. – С. 202 – 207.

 33. Бурмака М.М. Нечипорук Ю.В. Оцінка соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.–2009. – Вип. 13. – С. 138 – 146.

 34. Бурмака М.М. Методичний підхід до визначення розміру плати за проїзд платними автомобільними дорогами // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 161 – 170.

 35. Гладка Н.М., Чупирь Т.Я. Методы оценки бизнес-плана АТП // Науковий журнал «Вчені записки Харківського інституту управління»,  Серія «Наука і практика управління» 2010 р., Вип. 28, С. 307 – 314.

 36. Гладка Н.М., Большенко П.В. Методи й моделі оцінки фінансового стану автотранспортного підприємства // Збірник студентських наукових праць «Економічні перспективи» – № 2, Том 1. – Харків, ХНАДУ, 2010 р., С. 12 – 14.

 37. Харківська О.М. Оценка эффективности команды в АТП // Научный информационный журнал «Бизнес информ» № 12(2). 2009 / Конкурентоспособность и инновационное развитие Украины: проблемы науки и практики. ХНЕУ, Харків. – 2009. С. 94 – 96.

 38. Клепікова О.В. Інноваційна діяльність на підприємстві як об’єкт управління // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 71 – 76.

 39. Федорова В.А. Оценка уровня стратегической гибкости автотранспортного предприятия // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 109 – 120.

 40. Федорова В.А. Сущность системной доработки стратегии предприятия // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 58 – 70.

 41. Кононов О.І. Сущность понятия «оценка стоимости предприятия» // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ.– 2009. – Вип. 13. – С. 78 – 83.

 42. Стогул О.І. Формирование объекта при управлении качеством услуг на пассажирских автобусных станциях // Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць. – Харків: Видавництво ХНАДУ. – 2009. – Вип. 14. – С. 150 – 160.

 43. Стогул О.І. Система управления качеством обслуживания на пассажирских автобусных станциях // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 256: В 10 т. – Т. IV. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1001 – 1008.

 44. Коробкіна Т.В. Формування системи управління трудовим потенціалом підприємства // Міжвузівська науково-практична школа-конференція «Сучасні соціально-економічні технології виходу з кризи та роль профспілок у процесі санації підприємств Харківського регіону», 17 березня 2010 р., Частина 1, ХСЕІ(Харківський соціально-економічний інститут), – С. 48 – 51.

 45. Ольховська Н.В. Критерії оцінки персоналу при підборі та мотивації // Міжвузівська науково-практична школа-конференція «Сучасні соціально-економічні технології виходу з кризи та роль профспілок у процесі санації підприємств Харківського регіону», 17 березня 2010 р., Частина 2, ХСЕІ(Харківський соціально-економічний інститут), – С. 28 – 32.

 Тезисы докладов

 1. Коркушко Н.М., Літвінчик С.В., Одинець Л.В. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств України // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010 р., С. 246–249.

 2. Догадайло Я.В. Удосконалення технології бюджетування підприємства // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ' 2009». – Одесса: Черноморье – 2009. – Том 10. – С. 36.

 3. Догадайло Я.В. Вибір методів бюджетування підприємств дорожньої галузі // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ' 2009»; Т. 6, Экономика, – Одесса, Черноморье 2009., С. 14 – 16.

 4. Бурмака М.М. Оцінка ефективності інноваційних проектів у дорожньому підприємстві // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях // Материалы десятой юбилейной международной промышленной конференции. 18-22.02.2010, п. Славское, Карпаты. – К.: Український інформаційний центр «Наука, техніка, технологія». – 2010. – С. 306 – 308.

 5. Левченко О.П., Безкоровайна Ю.Ю. Застосування системи збалансованих показників під час реалізації стратегії підприємства // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ' 2009»; Т. 5, Экономика, – Одесса, Черноморье 2009., С. 27 – 28.

 6. Водолажська Т.О. Суттєві характеристики стратегій управління персоналом підприємства // Материали за 5-а международна научна практична конференция «Основните проблеми на съвременната наук» 2009. Dil 3.(Том 3) Ekonomicke vedy: Praha.Publishing Hours «Education and Science» s.r.o. – 112 stran  – C. 10-12. (червень 2009 р.)

 7. Федорова В.О. Место системной доработки в процессе анализа стратегических альтернатив и выбора стратегии развития предприятия // Materialy V mezinarodni vedecko prakticka conference [«Zpravy vedecke ideje»], (Praha, 27.10 – 05.11.2009) – Dil 2. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing house «Education and Science» s.r.o. – 80 stran. – S. 3 – 7.

 8. Клепікова О.В Формування об’єкту при управлінні інноваційною діяльністю в підприємстві // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2009 р. Х.: ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. с. 312. – С. 178 – 180.

 9. Стогул О.И. Качество обслуживания на пассажирских автобусных станциях как объект управления // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів: Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації. Том 3. –  ДНУ, Дніпропетровськ 2009. – С. 80 – 83.

 10. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М. Контроль і регулювання стратегії якості в АТП // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2 – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2009. – 124 с., – С. 77 –78.

 11. Жарова О.М., Гладка Н.М. Методы оценки перспективного бизнес-плана АТП // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 44 – 45.

 12. Ачкасова Л.М., Харківська О.М. Оцінка продуктивності команди в АТП // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 28.

 13. Коркушко Н.М. Финансово-инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 49 –50.

 14. Бурмака М.М., Догадайло Я.В., Левченко О.П. Розробка фінансового плану інвестиційного проекту з будівництва платної автомобільної дороги // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 33 –34.

 15. Біндюг Л.С. Синергетический подход к оценке конкурентоспособности предприятия // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 32.

 16. Клепікова О.В Research of enterprise innovative potential essence // Студентство. Наука. Іноземна мова. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2009.– Вип. 1. – 372 с. – С. 42 –44.

 17. Ананко І.М. Встановлення стандартів для оцінки відповідності параметрів автотранспортних послуг вимогам споживачів // Збірка наукових робіт переможців Всеукраїнського конкурсу сту-ких НДР за напрямком «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці». Донецьк: ДонНУ. 2009. – С. 3 – 4.

 18. Баркова О.Г.Оцінка рівня внутрішнього маркетингу на АТП // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2 – Харків: ФОП Павлов М.Ю., 2009. – 124 с. – С. 91 – 92.

 19. Буняєва О.Г. Стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 92 – 93.

 20. Громовий С.В. Удосконалення відрядно-прогресивної системи оплати праці в дорожньому господарстві // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 93 –94.

 21. Кизь Ю.С. Інновації підприємницької діяльності дорожніх підприємств // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 94 –95.

 22. Криничанська І.В. Измерение лояльности потребителей автотранспортных услуг // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 95 –96.

 23. Пересечанська Л.П. Влияние уровня партнёрских связей на конкурентоспособность дорожного предприятия // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 98.

 24. Поєдинцева К.С. Елементи корпоративної культури Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 98 –99.

 25. Терещенко О.І. Склад стратегічного потенціалу дорожнього підприємства // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 100.

  26. Харківська М.І. Корпоративні конфлікти та способи їх вирішення // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р. Том 2. – С. 33 –34.

 27. Костіна Ю. Ю. Political marketing // Студентство. Наука. Іноземна мова. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2009.– Вип. 1. – 372 с. – С. 55 –56.

 28. Шаповалова Д.В. Ways and directions of the efficiency enhancement of the working hours from the position of the highway transport conditions and factors of the reduction of the working hours loss // Студентство. Наука. Іноземна мова. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2009.– Вип. 1. – 372 с. – С. 89 –  90.

 29. Золотухін О.Ю. Les fonctions de la publicite a l’introduction des innovations // Студентство. Наука. Іноземна мова. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2009.– Вип. 1. – 372 с. – С. 123 –125.

 30. Іванова К.В. Passenger transportation safety // Студентство. Наука. Іноземна мова. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2009.– Вип. 1. – 372 с. – С. 145 –146.

 31. Крайнік Є.О. Energy production // Студентство. Наука. Іноземна мова. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2009.– Вип. 1. – 372 с. – С. 236–238.

 32. Кушнір І.А. Information system for organization of work of the students of the correspondence form of training with use of internet-technologies // Студентство. Наука. Іноземна мова. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2009.– Вип. 1. – 372 с. – С. 245–246.

 33. Поясник П.Г. Game theory // Студентство. Наука. Іноземна мова. Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ. – 2009.– Вип. 1. – 372 с. – С. 291–292.

 34. Бушева О.В. Выбор наиболее эффективного метода формирования цены  автотранспортной услуги // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової студентської конференції, 26 березня 2010 р. – Том 2. – Харків, – 120с., – С. 81.

 35. Вербецька А.В. Обґрунтування складових якості функціонування автотранспортного підприємства // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової студентської конференції, 26 березня 2010 р. – Том 2. – С. 82-83.

 36. Вялін О.І ., Денисенко С.І. Соціально-психологічна оцінка керівників і спеціалістів // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової студентської конференції, 26 березня 2010 р. – Том 2. – С. 83.

 37. Дульченко Я.С., Лівець В.М. Формування іміджу дорожнього підприємства // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової студентської конференції, 26 березня 2010 р. – Том 2. – С. 84.

 38. Зимодро К.Н. Использование портфельного анализа в АТП // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової студентської конференції, 26 березня 2010 р. – Том 2. – С. 85.

 39. Танцур Д.О., Аббакумова М.О, Чоломбитько З.В. Система управління витратами дорожньої організації // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової студентської конференції, 26 березня 2010 р. – Том 2. – С. 86-87.

 Методические указания

 1. Шинкаренко В.Г., Коркушко Н.М., Криворучко О.М. Робоча програма та методичні вказівки до переддипломної практики студентів напрямку підготовки 7.0306.01 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій дорожнього господарства». – Харків: ХНАДУ, 2009. – 16 с.

 2. Шинкаренко В.Г., Коркушко Н.М., Криворучко О.М. Робоча програма та методичні вказівки до практики з фаху та стажування магістрів спеціальності «Менеджмент організацій». – Харків: ХНАДУ, 2009. – 24 с.

 3. Шинкаренко В.Г., Коркушко Н.М., Криворучко О.М. Робоча програма та методичні вказівки до техніко-економічної практики студентів напрямку підготовки 6.0306.01 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій дорожнього господарства». – Харків: ХНАДУ, 2009. – 16 с.

 4. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М. Робоча програма та методичні вказівки до техніко-економічної практики студентів напрямку підготовки 6.0306.01 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій автомобільного транспорту». – Харків: ХНАДУ, 2009. – 16 с.

 5. Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М. Робоча програма та методичні вказівки до переддипломної практики студентів напрямку підготовки 7.0306.01 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій автомобільного транспорту». – Харків: ХНАДУ, 2009. – 18 с.

 6. Бурмака М.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка праці в дорожньому господарстві» – Харків: ХНАДУ, 2009. – 54 с.

 7. Шинкаренко В.Г., Догадайло Я.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Статистика галузі» для студентів спеціалізації  «Менеджмент організацій ДГ» – Харків: ХНАДУ, 2009. – 48 с.

 8. Шинкаренко В.Г., Абрамова О.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегічний менеджменту дорожньому господарстві» – Харків: ХНАДУ, 2009. – 48 с.

 9. Догадайло Я.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Організація виробництва в ДГ» – Харків: ХНАДУ, 2009. – 23 с.

 10. Федотова І.В., Бочарова Н.А., Харківська О.М. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Дослідження операцій». – Харків: ХНАДУ, 2009. – 35 с.

 11. Левченко О.П. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Корпоративне управління» – Харків: ХНАДУ, 2009. – 27 с.

 12. Абрамова О.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг послуг дорожнього господарства». – Харків: ХНАДУ, 2009. – 48 с.

 13. Бурмака М.М., Водолажська Т.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Логістика» для студентів спеціальності 6.0306.01. – Харків: ХНАДУ, 2009. – 39 с.

 14. Федотова І.В., Андрющенко О.Б. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг». – Харків: ХНАДУ, 2009. – 54 с.

 15. Бистрицька А.К. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Соціологія та психологія праці» для студентів факультету заочного навчання спеціальності 07.0502.01 «Менеджмент організації». – Харків: ХНАДУ, 2010. – 49 с.

 16. Бистрицька А.К. Програма та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів факультету заочного навчання спеціальності 07.0502.01. – Харків: ХНАДУ, 2010. – 32 с.

 17. Бистрицька А.К., Абрамова О.С. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Управління економічними ризиками» для студентів факультету заочного навчання спеціальності 07.0502.01. – Харків: ХНАДУ, 2010. – 15 с.

 18. Федотова І.В., Харківська О.М. Робоча програма, та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Дослідження операцій на автомобільному транспорті» для студентів факультету заочного навчання спеціалізації «Менеджмент організацій автомобільного транспорту». – Харків: ХНАДУ, 2010. – 23 с.

 19. Бурмака М.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства дорожнього господарства» для студентів спеціалізації «Менеджмент організацій дорожнього господарства». – Харків: ХНАДУ, 2010. – 24 с.

 20. Догадайло Я.В. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 6.0306.01 «Менеджмент організацій дорожнього господарства». – Харків: ХНАДУ, 2010. – 39 с.

 21. Бурмака М.М. Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Логістика» для ФЗН. – Харків: ХНАДУ, 2010. – 17 с.

 22. Федотова І.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент». – Харків: ХНАДУ, 2010. – 42 с.