Завершено 3-хмісячне міжнародне стажування в Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія)

Професори кафедри економіки і підприємництва Дмитрієв І.А. та Шевченко І.Ю. завершили 3-хмісячне (01.08-31.10.2020 р.) міжнародне стажування в Університеті фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія) за програмою «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід і глобальні тенденції».

Стажування складалося з онлайн-лекцій і воркшопів за модулями «Нові та інноваційні методи викладання», «Використання ІТ-технологій у навчальному процесі, дистанційна форма навчання», «Інтернаціоналізація освітнього процесу та освітніх можливостей. Європейські та світові кращі  практики академічного навчання», «Система вищої освіти в Болгарії. Програми підготовки та організація навчального процесу: уніфікація та диференціація», «Специфіка наукової підготовки в Болгарії. Написання та публікація наукової роботи (Web of Science, Scopus)».

Загальний обсяг стажування складає 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Проходження стажування підтверджено сертифікатами міжнародного зразка.

Стажування науково-педагогічних працівників в іноземних закладах вищої освіти протягом періоду, не менше 3-х місяців, є порівняльним критерієм надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти відповідно до п. 4 ст. 4 «Критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912.

To top