Успішне проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО викладачами кафедри обліку і оподаткування

У вересні – жовтні 2021 року доценти кафедри обліку і оподаткування Вербицька Вікторія Іванівна та Костенко Юрій Олексійович пройшли підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО шляхом опанування  курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Онлайн-курс розроблений за допомогою Американської Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS в рамках реалізації проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ).

Онлайн-курс складається з 6 модулів розрахованих на 2 кредити ECTS (60 годин): 1) Концепція академічної доброчесності у вищій освіті; 2) Методика викладання: сприяння академічній доброчесності; 3) Дизайн освітніх програм та курсів з фокусом на академічну доброчесність; 4) Основи академічного письма та доброчесності; 5) Дизайн системи оцінювання для підвищення академічної доброчесності; 6) Науковий керівник – роль та місце у формуванні культури академічної доброчесності.

За результатами проходження фінального тестування доцентами Вербицькою В.І. та Костенко Ю.О. було отримано відповідні сертифікати.

To top