Проходження міжнародного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО

У період з 13.09.2021 р. по 20.09.2021 р. доценти кафедри обліку і оподаткування Костенко Юрій Олексійович та Вербицька Вікторія Іванівна проходили міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Selection, preparation and publication of scientific articles in scientific journals that are indexed in Scopus and Web of Science databases» («Підбір, підготовка та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science») (м. Люблін, Республіка Польща).

Організаторами міжнародного підвищення кваліфікації  виступили: IBR LPNT Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Міжнародне підвищення кваліфікації проводилося дистанційно у формі вебінару, який складався з 4 блоків, розрахованих на 1,5 кредитів ECTS (45 годин).

За результатами проходження міжнародного підвищення кваліфікації доцентами Костенко Ю.О. та Вербицькою В.І. було отримано відповідні сертифікати.

To top