Кафедра економіки і підприємництва долучилася до видання навчального посібника «Проривні технології в економіці і бізнесі»

Проф. Дмитрієв І.А. та доц. Шершенюк О.М. долучилися до колективу авторів навчального посібника «Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)», виданого в Сумському державному університеті.

У навчальному посібнику розкривається зміст проривних технологій як явища, що відкриває новий цикл розвитку продуктивних сил та істотно впливає на різні сторони життя суспільства. Показуються базові проривні технології, що визначили зміну соціально-економічних формацій у процесі розвитку людської цивілізації: від первісного й аграрного суспільств до індустріальної та постіндустріальної формацій. Описуються базові проривні технології сучасного етапу розвитку суспільства: штучний інтелект, Інтернет речей, адитивні технології з використанням 3D-принтера, віртуальна і доповнена реальність, нові матеріали, «хмарні» технології та ін. Аналізуються можливі позитивні й негативні ефекти впровадження згаданих проривних технологій.

Навчальний посібник стане в нагоді викладачам і студентам ЗВО. Може бути корисним для фахівців підприємств та органів виконавчої влади.

To top