Доц. Кирчата І.М. пройшла курс «Аналітичний центр при університеті: інструкція з експлуатації»

Доцент кафедри економіки і підприємництва Кирчата І.М. успішно закінчила онлайн-курс «Аналітичний центр при університеті: інструкція з експлуатації», наданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, який включає огляд таких важливих питань в організаційній діяльності як налагодження роботи команди, написання проєктів, комунікація та аналіз.

Викладачі кафедри економіки і підприємництва продовжують опановувати онлайн-курси, тим самим удосконалювати не тільки ключовий елемент освітнього процесу – якість викладання, але й набувати навичок взаємодії з представниками органів місцевої влади та бізнесу.    

To top