Засідання секції «Економіка і підприємництво» 86-ї Науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ (10-13 травня 2022 року)

У період з 10 по 13 травня 2022 року в онлайн-режимі відбулося засідання секції «Економіка і підприємництво» 86-ї Науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ.

На засіданні секції було представлено 32 доповіді – 20 доповідей учасниками з кафедри економіки і підприємництва та 12 доповідей учасниками з 9 інших закладів вищої освіти, зокрема Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського національного університету радіоелектроніки, Сумського національного аграрного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківського торговельно-економічного інституту УІПА, Харківського університету.

На засіданні секції були обговорені актуальні питання економіки та підприємництва в сучасних умовах розвитку національної економіки України, розглянуті та обґрунтовані першочергові заходи щодо виведення суб’єктів підприємництва з кризового стану.    


To top

За датою