Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з формування іміджу закладу освіти

Завідувачка кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., проф. Дмитрієва О.І. та доцентка кафедри економіки і підприємництва, к.е.н., доц. Деділова Т.В.  у період 27.03.-07.05.2023 р. пройшли Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації  «Формування іміджу закладу освіти на основі сучасних комунікаційних технологій»  в обсязі 6 кредитів ECTS (180 годин) на базі Сумського національного аграрного університету за організаційної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення економічної, психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Підвищення кваліфікації підтверджено сертифікатами.


To top

За датою