Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації "Різновекторні підходи сучасної педагогіки"

Декан факультету управління та бізнесу, професор кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., проф. Шевченко І.Ю. в період з 14 листопада по 25 грудня 2022 року підвищила кваліфікацію обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS) за програмою Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Різновекторні підходи сучасної педагогіки для покращення ефективності викладацької, наукової діяльності та самовдосконалення» на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Центру українсько-європейського наукового співробітництва, що підтверджено сертифікатом № ADV-141133-PSI від 25.12.2022.


To top

За датою