Вітаємо проф. Левченко Я.С. із включенням у якості міжнародного експерта до складу ГЕР НАЗЯВО!!!

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) від «22» листопада 2022 року (протокол № 20) Левченко Ярослава Сергіївна – доктор наук з галузі «Управління та адміністрування», професор, декан факультету підготовки іноземних громадян, професор кафедри економіки і підприємництва  – включена у якості міжнародного експерта до складу Галузевої експертної ради (ГЕР) НАЗЯВО з галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Вітаємо Ярославу Сергіївну з вагомим професійним досягненням!  Бажаємо наснаги у важливій і відповідальній роботі із забезпечення якості вищої освіти!


To top

За датою