Студентська активність здобувачки вищої освіти

Студентка групи ЕА-31-20  спеціальності "Облік і оподаткування" Половко Анастасія Вадимівна завершила два курси на платформі «Prometheus»: «Фінансовий менеджмент» та «Основи фінансів та інвестицій».

     Вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» допоможе в майбутньому вирішувати задачі оптимального використання всіх ресурсів підприємства задля досягнення максимального фінансового результату, та максимізувати прибутки підприємства. Також курс може допомогти у розумінні фінансової діяльності підприємств та організацій. Для студентів, які планують працювати в сфері бізнесу, фінансів чи економіки, цей курс може бути особливо корисним. А вивчення курсу «Основи фінансів та інвестицій» допоможе у розумінні базових принципів фінансів та інвестування, а також в орієнтації у світі фінансових інструментів та ринків. Курс може надати знання про різні види інвестицій, такі як акції, облігації та інші фінансові інструменти. Вивчення цього курсу також допоможе більш детально осягнути ризики та переваги і недоліки різних видів інвестування. Навички, отримані під час вивчення цього курсу, можуть бути корисними для особистого фінансового планування, а також для роботи в сферах, пов'язаних з фінансами та інвестиціями, таких як банківська справа, страхування, фінансовий консалтинг та інші. За успішне закінчення цих курсів студентка отримала сертифікати.


To top

За датою