Членство у науковій організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва»

Інтернаціоналізація вищої освіти та науки є невід’ємною рисою сучасних глобалізаційних процесів. Сьогодні важливу роль у налагодженні міжнародного співробітництва відіграють наукові організації, які об’єднують представників наукової спільноти з різних країн.

Однією з таких наукових організацій є Центр українсько-європейського наукового співробітництва, яким цьогоріч відзначається перший ювілей – 10-тиріччя успішної роботи у напрямку надання допомоги українським ученим щодо участі в міжнародних наукових конференціях і в науково-педагогічних стажуваннях, які проводяться на території країн Європейського Союзу, організації інституціональних візитів здобувачів вищої освіти, аспірантів, молодих вчених із метою вивчення ними найкращих досягнень у системах вищої освіти та науки країн Європейського Союзу.

На сьогодні партнерами Центру українсько-європейського наукового співробітництва є: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A., Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej, Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie, Paneurópska Vysoká Škola, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, AMEA Fəlsəfə İnstitutu, Miskolci Egyetem, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski, David Agmashenebeli University of Georgia, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Europos humanitarinis universitetas, Katholische Universität Lublin „Johannes Paul II”, Vilniaus kolegija / Aukštoji valstybinė mokykla, České vysoké učení technické v Praze, Università Ca' Foscari Venezia, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), TalTech, Balkan History Association. Такі широкі міжнародні зв’язки Центру українсько-європейського наукового співробітництва постійно створюють нові можливості для українських учених-членів цієї наукової організації.

Цьогоріч до членства у науковій організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» долучилася завідувачка кафедри економіки і підприємництва, проф. Шевченко І.Ю.


To top

За датою