Проф. Шевченко І.Ю. прийняла участь в онлайн-обговоренні проєкту ОНП «Менеджмент і адміністрування» в ХНУ імені В.Н. Каразіна

Декан факультету управління та бізнесу, д.е.н., проф. Шевченко І.Ю. 1 березня 2023 року прийняла участь в онлайн-обговоренні проєкту ОНП «Менеджмент і адміністрування», що планується до реалізації в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна в 2023/2024 н.р.

Проєкт освітньої програми презентували представники Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: гарант ОНП «Менеджмент і адміністрування», професор кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу», д.е.н., доц. Третяк В.П.; завідувач кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу», д.е.н., проф. Родченко В.Б.

Крім проф. Шевченко І.Ю. в обговоренні проєкту освітньої програми  прийняли участь:  Тарабан С.В., начальник Відділу прогнозування та зведення інформації Управління аналітики,  прогнозування та розвитку підприємництва Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації; Хорошко О.В., заступник голови Харківської районної ради, здобувач 3 року навчання за ОНП; Кондратенко Н.О., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; Бєлікова Н.В., д.е.н., професор, учений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем Національної академії наук України; Прус Ю.І., PhD, доцент кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, випускниця ОНП; Гур’єв В.О., здобувач 2 року навчання за ОНП.

Під час розширеного засідання робочої  групи з розробки ОНП «Менеджмент і адміністрування» учасники ділилися враженнями щодо проєкту освітньої програми, за результатами обговорення надали відповідні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення проєкту ОНП. Зустріч була плідною для всіх учасників, які обмінялися цінним досвідом реалізації освітніх програм зі спеціальності 073 «Менеджмент» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.    


To top

За датою