Проф. Дмитрієва О.І. підвищила кваліфікацію за програмою «Актуальні питання забезпечення якості вищої освіти в сучасних умовах»

З 03 липня по 13 серпня 2023 року завідувачка кафедри економіки і підприємництва проф. Дмитрієва О.І. підвищили кваліфікацію за програмою «Актуальні питання забезпечення якості вищої освіти в сучасних умовах» обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Програма підвищення кваліфікації, що була розроблена фахівцями Національного університету «Одеська юридична академія» та Центру українсько-європейського наукового співробітництва, передбачала навчальне навантаження за темами «Проєктування та впровадження освітньої програми y 3BО», «Законодавчі вимоги щодо освітніх програм», «Сучасні технологічні рішення в освітньому процесі в умовах військового стану», «Критерії оцінювання освітньої програми: практичні поради до застосування», «Академічна культура та академічна доброчесність в Україні в умовах військового стану», «Особливості акредитації освітніх програм в умовах війни» та індивідуальну консультативну роботу.

Успішне завершення програми підвищення кваліфікації підтверджено свідоцтвом.    


To top

За датою