Проф. Дмитрієв І.А. взяв участь у експертизі Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019 р. № 524 «Про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ» декана факультету управління та бізнесу ХНАДУ, д.е.н, проф. Дмитрієва І.А. було включено до складу експертної групи ЕГ-02з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом суспільних наук з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка».

У квітні 2020 р. проф. Дмитрієв І.А. взяв участь у експертизі ефективності діяльності Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, оцінивши ефективність наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності зазначеної установи. Експертиза здійснювалася в дистанційній формі з використанням Інформаційно-аналітичної системи моніторингу діяльності наукових установ України. За результатами експертизи рекомендовано віднесення Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України до ІІ класифікаційної групи наукових установ.


To top

За датою