Підвищення кваліфікації у ХVІII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті»

27-29 січня 2021 року викладачі кафедри економіки і підприємництва доц. Деділова Т.В., ст. викл. Прокопенко М.В., ас. Токар І.І. взяли участь у роботі ХVІII Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», яка проходила на базі НТУ «ХПІ».

Викладачі ознайомилися з роботою сучасних педагогічних майстерень і STEM-технологій, відвідали онлайн заходи, присвячені формуванню сучасних педагогічних навичок у сфері використання digital-інструментів, прийняли участь у роботі майстер-класів, уроків мотивації та творчості. Особливий інтерес викликали семінари «Залучення роботодавців та професіоналів-практиків до навчального процесу й розвитку освітніх програм», «Інформаційні ресурси для науки та освіти», «Сторітеллінг в педагогічній практиці: розвиток комунікативного потенціалу викладача».

За результатами участі у роботі ХVІII  Міжнародної школи-семінару викладачі отримали сертифікати підвищення кваліфікації (15 годин, 0,5 кредити ECTS), що засвідчують формування, розвиток і вдосконалення особистісних професійних компетентностей, підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти.


To top

За датою