На кафедрі економіки і підприємництва видано монографію «Управління трудовим потенціалом на засадах рейтингування»

На кафедрі економіки і підприємництва видано монографію «Управління трудовим потенціалом на засадах рейтингування» авторів Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю., Максимюк Г.М.

Монографію присвячено обґрунтуванню теоретично-методичних основ управління трудовим потенціалом на засадах рейтингування. Досліджено трансформацію теоретичних підходів до розкриття гносеологічної й онтологічної сутності управління трудовим потенціалом. Проаналізовано сучасні технології оцінювання трудового потенціалу та визначено методичні підходи до рейтингування трудового потенціалу. Удосконалено теоретично-методичний підхід до рейтингування трудового потенціалу. Обґрунтовано критерії та показники рейтингування як основи управління трудовим потенціалом у сучасних умовах.  Запропоновано систему мотиваційних важелів і стимулів формування, розвитку та реалізації трудового потенціалу. Розроблено комплексний пофакторний підхід адаптивних та інноваційних змін у системі управління трудовим потенціалом на засадах рейтингування.

З монографією «Управління трудовим потенціалом на засадах рейтингування» можна ознайомитися в методичному кабінеті кафедри економіки і підприємництва, бібліотеці факультету управління та бізнесу ХНАДУ.


To top

За датою