ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва»

25 листопада 2022 року на базі кафедри економіки і підприємництва факультету управління та бізнесу ХНАДУ відбулася ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва».

Міжнародний захід відбувся у дистанційному та заочному форматах. В цілому на конференцію було подано 120 тез доповідей від учасників з 17 закладів вищої освіти України, Азербайджану та Казахстану. Серед учасників конференції активною участю відзначилися Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет водного господарства та природокористування, Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет», Національний транспортний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Українська інженерно-педагогічна академія, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Західноукраїнський національний університет, Сумський національний аграрний університет.

Особливо приємно відзначити вагомий внесок у роботу конференції міжнародних партнерів з Мінгячевірського державного університету та Казахського автомобільно-дорожнього інституту ім. Л.Б. Гончарова.

Дякуємо учасникам ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!


To top

За датою