Кафедрою ЕіП успішно завершено проєкт зі взаємного читання лекцій викладачами ХНАДУ та КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова

Кафедрою економіки і підприємництва успішно завершено проєкт зі взаємного читання лекцій викладачами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) та Казахського автомобільно-дорожнього інституту (КазАДІ) ім. Л.Б. Гончарова. 

Взаємне читання лекцій у межах міжнародної академічної мобільності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти ХНАДУ та КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова здійснювалося протягом весняного семестру 2021-2022 навчального року відповідно до договору про співпрацю між ХНАДУ та КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова, договору про співпрацю між кафедрою економіки і підприємництва ХНАДУ та кафедрою економіки КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова.

Читання лекцій обсягом 32 години з освітнього компоненту «Державне регулювання економіки» для студентів бакалавріату, які здобувають вищу освіту в КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова за ОП «Економіка» та ОП «Облік і аудит», забезпечувалося завідувачкою кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ, д.е.н,  проф. Дмитрієвою О.І. В той же час читання лекцій обсягом 28  годин з освітнього компоненту «Макроекономіка» для студентів бакалавріату, які здобувають вищу освіту в ХНАДУ за ОП «Економіка», ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та ОП «Облік і оподаткування», забезпечувалося старшим викладачем кафедри економіки КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова Бобровою В.М.

За фідбеком студентів, які взяли участь у проєкті зі взаємного читання лекцій викладачами ХНАДУ та КазАДІ ім. Л.Б. Гончарова, можна констатувати високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти якістю лекційного матеріалу, методами та способами його презентації лекторами. 


To top

За датою