Відбулася відкрита лекція доц. Левченко Я.С.

26 листопада 2021 року о 9.45-11.20 на Навчальному сайті ХНАДУ відбулася відкрита лекція доцента кафедри економіки і підприємництва, доктора наук з галузі управління та адміністрування, доцента Левченко Ярослави Сергіївни з навчальної дисципліни «Економіка і бізнес».

Лекція проводилася для студентів механічного факультету спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», галузь знань – 12 «Інформаційні технології», освітньо-кваліфікаційний рівень –  «бакалавр» (гр. МК-21-20, МК-16т1-21, МП-21-20, МП-16т1-21).

Тема лекції «Кошторис. Фінансовий план і стратегія фінансування бізнесу».

Питання, що розглядалися на лекційному занятті:

1. Поняття кошторису.

2. Методика складання кошторису на виробництво.

3. Роль і значення фінансового плану у провадженні підприємницької діяльності.

4. Планування доходів і видатків підприємства.

5. Розробка фінансової стратегії підприємства.

6. Джерела фінансування бізнесу. Форми та шляхи залучення інвестицій.

Відкриту лекцію відвідали член Методичної ради ХНАДУ, завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Криворучко Оксана Миколаївна, декан факультету управління та бізнесу, д.е.н., доц. Шевченко Інна Юріївна, завідувач кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., доц. Дмитрієва Оксана Іллівна, директор Центру освітніх послуг, к.е.н., доц. Шершенюк Олена Миколаївна, декан факультету підготовки іноземних громадян, к.е.н., доц. Кудрявцев В’ячеслав Михайлович.

Доц. Левченко Я.С. продемонструвала професійну компетентність викладача, необхідний науково-методичний рівень, доступність і послідовність викладення матеріалу, наявність виховних моментів під час лекції.    


To top

За датою