Академічна мобільність викладачів

В межах академічної мобільності та науково-педагогічного співробітництва між ХНАДУ і Казахським автомобільно-дорожнім інститутом відсьогодні доцентом кафедри обліку і оподаткування Вербицькою В.І. розпочато викладання англійською мовою циклу лекцій з дисципліни "Організація і методика аудиту" для здобувачів 4 курсу спеціальності "Облік і аудит." Представлений матеріал щодо сучасних реалій організаційних та методичних аспектів аудиту в Україні викликав жвавий інтерес у здобувачів вищої освіти з Казахстану.


To top

За датою