ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ФАКУЛЬТЕТУ

  ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

  Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 року збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук категорії «Б», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.  

  Перелік напрямків (спеціальностей), за якими друкуються статті у збірнику наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва»:  

051 «Економіка»;071 «Облік і оподаткування»;072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»;076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 281 «Публічне управління та адміністрування»;292 «Міжнародні економічні відносини».

Переглянути сайт збірника
Збірник на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
Збірник внесено до наукометричної бази даних IndexCopernicus

Завантажити вимоги до оформлення статей

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорту та автомобільно-дорожнього господарства. У журналі публікуються статті про наукові розробки та дослідження в області економіки, менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності в сфері транспорту та його інфраструктури.  

  Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р. Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. № 1528)  

  Збірник на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
Збірник внесено до наукометричної бази даних IndexCopernicus

Переглянути сайт збірника

Завантажити вимоги до статей

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ  

  В збірнику висвітлюються результати наукових досліджень студентів, що стосуються економіки підприємства, маркетингу, фінансів, оподаткування, економіки праці, менеджменту, міжнародної економіки, економічної теорії. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів  

Завантажити вимоги до оформлення статей