НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ


Наукові школи

Факультет управління та бізнесу має високий науковий потенціал. Висока науково-педагогічна кваліфікація фахівців факультету була підставою для створення на його базі відомих наукових шкіл. Під керівництвом відомих вчених плідно діють такі провідні наукові школи:

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

(наук. керівник проф. Дмитрієв І.А.)

Економіка та управління підприємствами транспортного комплексу

(наук. керівник проф. Шинкаренко В.Г.)

На факультеті управління та бізнесу щорічно проводяться Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції, на яких професорсько-викладацький склад та студенти демонструють та обговорюють свої наукові здобутки. У конференціях приймають участь вчені та студенти України, Болгарії, Польщі, Канади, Туркменістану, Китаю, Казахстану, Азербайджану та інших країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

Результати досліджень публікуються співробітниками факультету у вигляді монографій, а також у наукових фахових виданнях України та за кордоном.

Помічник декана з наукової роботи

Нестеренко Валентина Юріївна

к.е.н., доц. кафедри економіки і підприємництва

E-mail: valentinaonisiforova@remove-this.gmail.remove-this.com