КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ  

 

РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Магістр

Моніторинг якості освіти

Детальніше

Неформальна освіта здобувачів