КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ  

 

РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Молодший бакалавр

Магістр

Підвищення кваліфікації викладачів за 2018-2022 рр.