Маліков Володимир Васильович у 2013 році успішно захистив докторську дисертацію та отримав наукову ступінь Доктор наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 «Механізм державного управління» на тему «Формування механізмів державного управління економічним розвитком регіонів України».

Дегтяр Олег Андрійович у 2015 році захистив докторську дисертацію «Формування і функціонування механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери, в умовах сучасних викликів» - 25.00.02 - «Механізм державного управління». Під керівництвом В.В. Малікова на кафедрі обліку і аудиту підготовлено та захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Хорошилова Ірина Олександрівна. Тема дисертації: «Розвиток транспортної системи в контексті інфраструктурного забезпечення регіону» (27 листопада 2015р).Офіційні опоненти: д.е.н., професор Ахромкін Є.М.; к.е.н., доцент Рогозян Ю.С.

Шершенюк Олена Миколаївна. «Оцінка інтегрального ефекту від впровадження інновацій» (24 січня 2007 р). Науковий керівник: д.е.н., професор Гриньов А.В.

Деділова Тетяна Вікторівна. «Стратегічне управління інноваційною діяльністю промислових підприємств України» (25 січня 2007 р). Науковий керівник: д.е.н., професор Гриньов А.В.

Кирчата Ірина Миколаївна. «Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства» (31 жовтня 2007 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Гриньов А.В.

Покатаєва Катерина Петрівна. «Управління інвестиційною діяльністю підприємств машинобудування» (2 липня 2008 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Гриньов А.В.

Пономарьова Наталія Миколаївна. «Оцінка впливу маркетингових інструментів на управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства» (3 жовтня 2008 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Гриньов А.В.

Попкова Ксенія Олексіївна. «Управління ризиками інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного транспорту» (3 жовтня 2008 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Гриньов А.В.

Кудрявцева Оксана Володимирівна. «Формування моделі державного регулювання забезпечення економічної безпеки транспорту в Україні (на прикладі автомобільної галузі)» (24 квітня 2014 р.) Науковий керівник: д.е.н., професор Бабич Д.В.

Кудрявцев В`ячеслав Михайлович. «Організаційно-економічна модель державного регулювання інвестиційної безпеки автомобільного транспорту України» (25 квітня 2014 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Бабич Д.В.

Нікітіна Аліна Вадимівна. «Управління економічною безпекоюавтотранспортних підприємств» (4 березня 2015 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Бабич Д.В.

Попова Анжела Миколаївна. «Геометричне моделювання робочого профілю радіальної лопатки машини для транспортування ґрунту метанням» (11 грудня 2014 р.) Науковий керівник: д.т.н., професор Шатохін В.М. (ХНУБА)