Щорічно наша кафедра проводить Всеукраїнські науково-методичні та науково-практичні конференції.

Крім того, з 2009 р. студенти спеціальності під керівництвом викладачів кафедри приймають активну участь у Міжнародній науковій студентській конференції «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» (ХНАДУ, м. Харків)¸ міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, економічного аналізу і статистики» (Тернопільський національний економічний університет),  а також у конференціях, що проводяться на базі ХНАДУ, а саме щорічній міжнародній студентській науковій конференції та щорічній науково-технічній та науково-методичній конференції професорсько-викладацького складу ХНАДУ. Кафедра виступає співорганізатором багатьох конференцій, що проводяться на базі інших ВНЗ України.

Викладачі кафедри беруть активну участь у керівництві науковою роботою студентів. Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати їх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень з проблем соціально-економічного розвитку сучасного суспільства. Викладачі готують студентів, аспірантів і молодих фахівців для виступів на різних міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт та олімпіадах.

Згідно навчального плану підготовки по спеціальності передбачено виконання науково-дослідних робіт студентами на 3-ому і 4-ому курсах, а також науково-дослідні роботи на курсі у магістратурі. Для проведення НДРС існує наскрізна програма, яка розроблена на весь період навчання, починаючи з 6-го семестру. Наскрізною програмою по НДРС передбачено проведення студентських наукових конференцій, участь студентів у публікаціях результатів досліджень.

Результати досліджень публікуються студентами у фахових журналах та збірниках наукових праць. На факультеті управління та бізнесу видається Збірник студентських наукових праць «Економічні перспективи», в якому щорічно публікуються статті як студенти спеціальності, так і студенти з Київського національного економічного університету, Харківського національного економічного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Донецького державного університету управління, Донецького національного університету, Чернівецького торгівельно-економічного університету, Криворізького економічного інституту, Сумського державного університету, Львівського національного університету ім. Івана Франка тощо.

На кафедрі з січня 2009 року створено спеціальний науковий гурток для поглиблених наукових досліджень студентів та участі їх у всеукраїнських та міжнародних конференціях. З вересня 2010 року гурток має назву «Клуб бухгалтерів».