Історія кафедри обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування переіменована 12.09.2020р. з кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин 

Кафедру обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин було  утворено у 2018 році шляхом злиття частин двох кафедр - підрозділу обліку та оподаткування кафедри управління та адміністрування та кафедри міжнародної економіки.

До кафедри міжнародної економіки у 2017 році приєднано правовий підрозділ кафедри економічної теорії і права.

Отже наша кафедра нині об'єднує три підрозділи і три окремі в минулому кафедри, кожна з яких має свою історію...