Студентська наукова діяльність

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі ведеться за такими напрямками: науково-дослідницька робота в навчальному процесі, участь у виконанні бюджетних досліджень, наукових студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, написанні тез, статей, участь в наукових гуртках та у виступах з доповідями