Криворучко Оксана Миколаївна

Народилася 1972 р. у м. Красноград Харківської області. У 1989 році закінчила Журавльовську середню школу Бєлгородської області (Росія) з срібною медаллю та вступила до ХАДІ. У 1994 році закінчила факультет управління та бізнесу Харківського технічного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Економіка та управління на транспорті»» і отримала кваліфікацію інженера-економіста.

Після одержання освіти працює в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на кафедрі менеджменту з 1994 до 1995 рр. – старшим лаборантом; з 1995 до 1999 рр. – асистентом; з 1999 до 2006 рр. – доцентом; з 2006 до 2012 рр. – професором; з 2012 до цього часу – завідувач кафедри.

За період роботи на кафедрі менеджменту вона закінчила аспірантуру за заочною формою навчання і захистила дисертацію на тему «Управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств» на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук із спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг». В 2001 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі менеджменту.

В 2007 році захистила дисертацію на тему «Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту» і здобула науковий ступінь доктора економічних наук.

Основними науковими напрямками наукових досліджень є: управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств; управління якістю на автотранспортних підприємствах; дослідження систем управління підприємствами.

Результати наукових досліджень викладені у понад 170 науково-методичних роботах, з яких 6 монографій, 9 навчальних посібників, в тому числі 6 з грифом Міністерства освіти і науки України (“Економіка праці на автомобільному транспорті”, “Маркетинг”, “Менеджмент: тести для перевірки якості підготовки бакалаврів”, “Менеджмент: тести для перевірки якості підготовки спеціалістів і магістрів”, «Управління якістю на підприємствах автомобільного транспорту»), з яких два одноосібних (“Типові задачі з економіки праці на автомобільному транспорті” та «Управління якістю на підприємствах автомобільного транспорту»), 9 брошурах, 90 наукових статтях.

Основними науковими напрямками наукових досліджень є: управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств; управління якістю на автотранспортних підприємствах; дослідження систем управління підприємствами.

Підготувала шістьох кандидатів економічних наук. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Виконує обов’язки головного збірника наукових праць Внешняя ссылка открывается в новом окне“Економіка транспортного комплексу”.

Як член Науково методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України, провела 13 експертиз вищих закладів освіти з акредитації та ліцензування спеціальності “Менеджмент організацій”.

З 2008 р. – член-кореспондент, з 2011 – дійсний член Транспортної Академії України.

Була нагороджена стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених за перспективність здійснюваних наукових досліджень, досягнення в навчальній роботі, а також особисті якості; у 2003 році стала переможцем конкурсу “Молода людина року” у номінації “Наукова діяльність” Київського району м. Харкова. В 2005 році стала переможцем першого обласного конкурсу “Найкращий молодий науковець Харківщини” за напрямом суспільно-економічні науки. Нагороджена нагрудним знаком “Почесний працівник транспорту України”, почесним знаком ХНАДУ ІІІ й ІІ ступеня «За видатні заслуги перед колективом Університету»; коштовним подарунком Верховної Ради України. В 2012 р. нагороджена нагрудним знаком «Почесний професор» ХНАДУ.