ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (ОНП "Менеджмент")

Мониторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 073 "Менеджмент" показав, що необхідно внести корегування в ОНП "Менеджмент" на третьому рівні вищої освіти. 

Проект ОНП 2021 доступний за посиланням (Начинается скачивание файлаПОСИЛАННЯ НА ОНП 073)

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОНП або оновлення складових програми 2020 року можна надіслати через Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle форму . 

 Свої пропозиції та зауваження можна надсилати гаранту ОНП Криворучко Оксані Миколаївні на Вайбер за телефоном: 097-330-39-07, або на E-mail: oksana_kryvoruchko@remove-this.i.remove-this.ua

Дякуємо за співпрацю!

Начинается скачивание файлаПропозиції і рекомендації стейкхолдерів, отримані в результаті обговорення проекту ОНП "Менеджмент"

∴ Начинается скачивание файлаРецензія - відгук директора Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, к.т.н., к.н.д.у. Дульфана С.Б. 

Начинается скачивание файла Рецензія - відгук завідувача кафедри менеджменту та економіки морського транспорту Національного університету «Одеська морськаАкадемія», доктора економічних наук, професора Сотниченко Л.Л.

Начинается скачивание файлаНачинается скачивание файлаРецензія - відгук завідувача кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Українського державного університету залізничного транспорту, докт.екон.наук, професора Диканя В.Л.

Начинается скачивание файлаРецензія - відгук завідувача кафедри "Економіка сфер обслуговування і менеджмент" Азербайджанського архітектурно-будівельного університету, доктора економічних наук, професора Мамедова М.А.

Начинается скачивание файла Рецензія - відгук декана факультету навігації Морська академія "Н. Вапцаров" Варна, Болгарія доц., професора, доктора наук Недко Дмитрова та  доктора економіки та управління, професора кафедри промислового менеджменту Технічного Університету Варни (Болгарія) Світлани Дімітракієвої

∴ Начинается скачивание файлаРецензія - відгук директора ТДВ «ХАТП-16363» Л.Ф. Кривенко 

∴ Начинается скачивание файлаРецензія - відгук директора ТОВ «Експрес» Олександра Степко

Проектна група спеціальності 073 "Менеджмент"

Гарант освітньо-наукової програми "Менеджмент" третього освітньо-наукового рівня

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеКриворучко Оксана Миколаївна

професор, доктор економічних наук

Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності.

Ідентифікатори вченого:

ORCID:Внешняя ссылка открывается в новом окне ORCID

Google scholar:Внешняя ссылка открывается в новом окне Google scholar

Scopus: Внешняя ссылка открывается в новом окне Scopus

Члени проектної групи

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеШинкаренко Володимир Григорович

професор, доктор економічних наук

Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності.

Ідентифікатори вченого:

Scopus:Внешняя ссылка открывается в новом окне Scopus

ORCID:Внешняя ссылка открывается в новом окне ORCID

Google scholar:Внешняя ссылка открывается в новом окне Google scholar

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеФедотова Ірина Володимирівна

доцент, доктор економічних наук   

Начинается скачивание файлаРівень наукової та професійної активності.

Ідентифікатори вченого:

Google scholar: Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle scholar 

ORCID:Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

 Внешняя ссылка открывается в новом окнеScopus  

Кадровий склад, який забезпечує навчальний процес для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

OK1 Іноземна мова наукового спілкування - доктор педагогічних наук, професор Саєнко Н.В.

ОК2 Історія і філософія техніки і технології - доктор філософських наук, професор Чаплигін О.К.

ОК3 Педагогіка та психологія вищої освіти - кандидат педагогiчних наук, професор Бондаренко В.В.

ОК4 Методологія наукової діяльності - Внешняя ссылка открывается в новом окнекандидат технічних наук, доцент Леонтьєв Д.М.

ОК5 Науково-педагогічна практика - кандидат педагогiчних наук, професор Бондаренко В.В.   

ОК6 Методи дослідження в економіці та менеджменті - Внутренняя ссылка открывается в текущем окнедоктор економічних наук, доцент Федотова І.В.

ОК7 Теорія і методологія менеджменту на транспорті - Внутренняя ссылка открывается в текущем окнедоктор економічних наук, професор Криворучко О.М.

ОК8 Управління конкурентоспроможністю на автомобільному транспорті  - доктор економічних наук, професор Шинкаренко В.Г.

Управління знаннями - Внутренняя ссылка открывается в текущем окнекандидат економічних наук, доцент Ачкасова Л.М.

Управління результативністю - Внутренняя ссылка открывается в текущем окнекандидат економічних наук, доцент Догадайло Я.В.

Моделювання управління в соціально-економічних системах - Внутренняя ссылка открывается в текущем окнекандидат економічних наук, доцент Бочарова Н.А. 

Управління міжорганізаційними взаємовідносинами  на автомобільному транспорті - Внутренняя ссылка открывается в текущем окнедоктор економічних наук, доцент Федотова І.В.

Креативний менеджмент - доктор економічних наук, професор Криворучко О.М.

Діагностика в системі управління - кандидат економічних наук, доцент Догадайло Я.В.

1. Обов’язкові компоненти ОНП

1.1. Цикл загальної підготовки

OK1 Іноземна мова наукового спілкування (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

ОК2 Історія і філософія техніки і технології (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

ОК3 Педагогіка та психологія вищої освіти (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

1.2. Цикл професійної підготовки

ОК4 Методологія наукової діяльності (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

ОК5 Науково-педагогічна практика (Начинается скачивание файлаРПНачинается скачивание файлаСилабус)  

ОК6 Методи дослідження в економіці та менеджменті (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

ОК7 Теорія і методологія менеджменту на транспорті (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

ОК8 Управління конкурентоспроможністю на автомобільному транспорті (Начинается скачивание файлаРПНачинается скачивание файлаСилабус)  

2. Вибіркові компоненти ОНП

Внешняя ссылка открывается в новом окнеВибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу,

з них дисципліни професійної підготовки:

- Управління знаннями (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

- Управління результативністю (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

- Моделювання управління в соціально-економічних системах (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

- Управління міжорганізаційними взаємовідносинами на автомобільному транспорті (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

- Діагностика в системі управління (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

- Креативний менеджмент (Начинается скачивание файлаРП, Начинается скачивание файлаСилабус)

Овчаренко Анастасія Геннадіївна

Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О.М.

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рік вступу: 2017

Тема дисертації: Управління якістю логістичних бізнес-процесів АТП

Начинается скачивание файлаПублікації за період навчання

Брусенцева Марина Володимирівна

Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рік вступу: 2017

Тема дисертації: Формування стратегії маркетингу окремого виду бізнесу

Начинается скачивание файлаПублікації за період навчання

Ковальова Оксана Павлівна

Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О.М.

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рік вступу: 2018

Тема дисертації: Кадрове забезпечення корпоративного управління підприємствами

Начинается скачивание файлаПублікації за період навчання

Мезенцова Анастасія Володимирівна

Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О.М.

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рік вступу: 2021

Тема дисертації: Розвиток логістичного менеджменту на АТП

Начинается скачивание файлаПублікації за період навчання

Архіпов Олег Володимирович

Науковий керівник: д.е.н., проф. Федотова І.В.

Спеціальність: 073 Менеджмент

Рік вступу: 2021

Тема дисертації: Управління сталим розвитком підприємств автомобільного транспорту