Наукова діяльність кафедри

Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри є виконання бюджетних і госпдоговірних досліджень, підготовка наукових кадрів,керівництво науково-дослідною роботою студентів. Розглянемо підсумки наукової діяльності кафедри в розрізі кожної п'ятирічки.

Результати участі у наукових конкурсах

Дипломи переможців

Дипломи переможців

Дата створення - 1995 р.

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Дисертації

На кафедрі підготовлено та захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук:

Шинкаренко Володимир Григорович «Проблеми управління продуктивністю праці робітників автотранспортних підприємств» (1995 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Сич Є.М.

Гриньов Андрій Валентинович «Стратегія інноваційного розвитку підприємства» (2005 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Криворучко Оксана Миколаївна «Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту» (2008 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Попова Надія Василівна «Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингова підтримка» (2017 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Федотова Ірина Володимирівна «Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільно транспорту» (2020 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.  

Дмитрієва Оксана Іллівна «Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури» (2020 р.)
Науковий консультант: д.е.н., проф. Криворучко О. М.  

На кафедрі підготовлено та захищено 18 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук (дані з 1995 р. – реєстрації наукової школи «Економіка та управління підприємствами транспортного комплексу»):

Криворучко Оксана Миколаївна «Управління результатами діяльності працівників автотранспортних підприємств» (1998 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Бондаренко Ганна Сергіївна «Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства» (2001 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Світлична (Догадайло) Яна Вікторівна «Оцінка та забезпечення економічної результативності функціонування дорожньо-будівельних підприємств» (2002 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Тищенко О. М.

Бурмака Микола Миколайович «Управління матеріальними ресурсами в організаціях дорожнього господарства» (2003 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Абрамова Ольга Сергіївна «Розробка стратегії розвитку дорожньо-будівельних підприємств» (2004 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Тищенко О. М.

Левченко Ольга Павлівна «Формування стратегії розвитку автотранспортного підприємства» (2005 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Согомонова Надія Аваківна «Економічний механізм підвищення ефективності роботи автотранспортного підприємства» (2006 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Василенко Тетяна Євгенівна «Управління якістю послуг пасажирських підприємств автомобільного транспорту» (2006 р.)
Науковий керівник: к.е.н., проф. Криворучко О. М.

Федотова Ірина Володимирівна «Управління маркетинговою діяльністю в автотранспортному підприємстві» (2007 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Тохтарь Тетяна Георгіївна «Формування тарифів на автотранспортні вантажні перевезення» (2008 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Пипенко Ірина Сергіївна «Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства» (2009 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Федорова Вікторія Олександрівна «Система доопрацювання стратегії автотранспортного підприємства» (2010 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Стогул Оксана Іллівна «Управління якістю обслуговування пасажирів на автобусних станціях» (2011 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Ананко Ірина Миколаївна «Методичні основи розробки автотранспортних послуг» (2001 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Сукач Юлія Олександрівна «Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств» (2011 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Легкий Сергій Анатолійович «Формування тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» (2013 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шинкаренко В. Г.

Водолажська Тетяна Олександрівна «Формування стратегій управління персоналом автотранспортного підприємства» (2013 р.)
Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Гладка Олена Іванівна «Формування маркетингу персоналу на автотранспортних підприємствах» (2014 р.) Науковий керівник: д.е.н., проф. Криворучко О. М.

Публікації викладачів кафедри