Шановний абітурієнте!!!

  Запрошуємо до навчання на спеціальності «МАРКЕТИНГ»!  

АБІТУРІЄНТУ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів в галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» на денній та заочній формі навчання

Кафедра готує фахівців за кваліфікаційним рівнем "бакалавр" - Внешняя ссылка открывается в новом окнеосвітньо-професійна програма "МАРКЕТИНГ";