Умови зарахування

Пам'ятки вступника 2023 і умови вступу

Бакалавр   

Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра

Магістра на основі ОКР спеціаліста, ОС бакалавра або магістра  

 

Програма підготовки молодших бакалаврів

Підготовка молодших бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і логістика"

Спеціалізація підготовки визначається шляхом самостійного вибору студентом відповідних Внутренняя ссылка открывается в текущем окнедисциплін.

Програма підготовки бакалаврів

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється за освітньо-професійною програмою Внешняя ссылка открывается в новом окне"Менеджмент організацій і логістика"

Спеціалізація підготовки визначається шляхом самостійного вибору студентом відповідних Внутренняя ссылка открывается в текущем окнедисциплін.

Програма підготовки магістрів

Підготовка магістрів спеціальності 073 "Менеджмент" відбувається за освітньо-професійною програмою:

  • "Менеджмент організацій і логістичне адміністрування"

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за рахунок вибору студентами дисциплін, які вони бажають вивчати із запропонованих в Внутренняя ссылка открывается в текущем окнекаталозі

АБІТУРІЄНТУ

Кафедра здійснює підготовку молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів в галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» на денній та заочній формі навчання

По закінченні спеціальності «Менеджмент» випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі. Починаючи з 2012 року студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому та отримати другий диплом за кордоном:

– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) (Вища школа управління охороною праці в Польщі (м. Катовиця, Польща).

 

Кількість бюджетних місць на денну форму навчання – 10.

Ліцензійний обсяг: - денна форма навчання – 75 місць (о.к.р. «бакалавр»)
                                                                         – 25 місць (о.к.р. «магістр»)
                                - заочна форма навчання – 50 місць (о.к.р. «бакалавр»)
                                                                           – 15 місць (о.к.р. «магістр»)

Можливість працевлаштування

- Диспетчер служби руху; Диспетчер шляховий; Диспетчер-інструктор служби руху

- Диспетчер автомобільного транспорту; Диспетчер виробництва; Диспетчер служби перевезень; Диспетчер з міжнародних перевезень

- Експедитор; Експедитор транспортний; Адміністратор пасажирської служби; Агент із замовлень населення на перевезення; Черговий по транспортно-експедиційному підприємству

- Помічник керівника підприємства (установи, організації); Референт

- Помічник керівника виробничого підрозділу; Помічник керівника іншого основного підрозділу

- Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

- Фахівець

- Агент з постачання; Диспетчер з відпуску готової продукції; Конторський (офісний) службовець (постачання);  Конторський (офісний) службовець (реєстрація та облік); Конторський (офісний) службовець (складське господарство)

- Приймальники замовлень

- Конторський (офісний) службовець (перевезення вантажів); Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті; Оператор служби перевезень; Оператор бюро інформації про підхід і прибуття вантажів; Оператор з інформації про вантажопоштові перевезення; Оператор з оброблення перевізних документів;  Оператор пасажирської та вантажної служби; Оператор служби руху; Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі (автостанції)

- Експедитор (перевезення пошти); Оброблювач замовлень    

-        помічники керівників підприємств, установ та організацій;

-        помічники керівників виробничих та інших підрозділів;

-        професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;

-        агенти з клірингу (обмінних товарних операцій);

-        агенти із зайнятості та трудових контрактів;

-        фахівці в галузі праці та зайнятості;

-        професіонали в галузі економіки;

-        агенти з комерційних послуг;

-        професіонали у сфері маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва (економіст з збуту, інженер з організації керування виробництвом, консультант з ефективності підприємництва, консультант з маркетингу, логіст, рекламіст).

-        Керівники підприємств, установ та організацій;

-        головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на транспорті;

-        начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті;

-        керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів;

-        керівники підрозділів маркетингу;

-        керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;

-        менеджери з логістики;

-        менеджери (управителі) на транспорті;

-        менеджери (управителі) у сфері оренди машин та устаткування;

-        менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності;

-        менеджери з маркетингу, адміністративної діяльності, постачання, збуту, реклами, персоналу;

-        професіонали в галузі економіки

Координати кафедри

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 25, м.Харків, Харківська область, 61000 . Внешняя ссылка открывается в новом окнеМи на карті