Умови зарахування

Програма підготовки бакалаврів

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється за освітньо-професійною програмою Внешняя ссылка открывается в новом окне"Менеджмент організацій і логістика"

Спеціалізація підготовки визначається шляхом самостійного вибору студентом відповідних Внутренняя ссылка открывается в текущем окнедисциплін.

Програма підготовки магістрів

Підготовка магістрів спеціальності 073 "Менеджмент" відбувається за двома освітньо-професійними програмами:

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за рахунок вибору студентами дисциплін, які вони бажають вивчати із запропонованих в Внутренняя ссылка открывается в текущем окнекаталозі

АБІТУРІЄНТУ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів в галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» на денній та заочній формі навчання

Кафедра готує фахівців за такими напрямами і спеціальностями:

Галузь знань 07 «Управління і адміністрування»

спеціальність 073 – «Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр»), за спеціалізаціями 
- «Менеджмент організацій»;
- «Логістичний менеджмент».

По закінченні спеціальності «Менеджмент» випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі. Починаючи з 2012 року студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому та отримати другий диплом за кордоном:

– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) (Вища школа управління охороною праці в Польщі (м. Катовиця, Польща).

 

Кількість бюджетних місць на денну форму навчання – 10.

Ліцензійний обсяг: - денна форма навчання – 75 місць (о.к.р. «бакалавр»)
                                                                         – 25 місць (о.к.р. «магістр»)
                                - заочна форма навчання – 50 місць (о.к.р. «бакалавр»)
                                                                           – 15 місць (о.к.р. «магістр»)

Можливість працевлаштування

-        помічники керівників підприємств, установ та організацій;

-        помічники керівників виробничих та інших підрозділів;

-        професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;

-        агенти з клірингу (обмінних товарних операцій);

-        агенти із зайнятості та трудових контрактів;

-        фахівці в галузі праці та зайнятості;

-        професіонали в галузі економіки;

-        агенти з комерційних послуг;

-        професіонали у сфері маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва (економіст з збуту, інженер з організації керування виробництвом, консультант з ефективності підприємництва, консультант з маркетингу, логіст, рекламіст).

-        Керівники підприємств, установ та організацій;

-        головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на транспорті;

-        начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті;

-        керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів;

-        керівники підрозділів маркетингу;

-        керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;

-        менеджери з логістики;

-        менеджери (управителі) на транспорті;

-        менеджери (управителі) у сфері оренди машин та устаткування;

-        менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності;

-        менеджери з маркетингу, адміністративної діяльності, постачання, збуту, реклами, персоналу;

-        професіонали в галузі економіки

Координати кафедри

Наша адреса: 61111, м. Харків, вул. Владислава Зубенко (Тимурівців), 3А, факультет управління та бізнесу ХНАДУ (ст. метро «Академіка Павлова»). Внешняя ссылка открывается в новом окнеМи на карті