Програма підготовки молодших бакалаврів

Підготовка молодших бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється за Начинается скачивание файлаосвітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і логістика"

Спеціалізація підготовки визначається шляхом самостійного вибору студентом відповідних Внешняя ссылка открывается в новом окнедисциплін.

Програма підготовки бакалаврів

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент» здійснюється за освітньо-професійною програмою Внешняя ссылка открывается в новом окне"Менеджмент організацій і логістика"

Спеціалізація підготовки визначається шляхом самостійного вибору студентом відповідних Внешняя ссылка открывается в новом окнедисциплін.

Програма підготовки магістрів

Підготовка магістрів спеціальності 073 "Менеджмент" відбувається за освітньо-професійною програмою: Начинается скачивание файла"Менеджмент організацій і адміністрування"

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за рахунок вибору студентами дисциплін, які вони бажають вивчати із запропонованих в Внешняя ссылка открывается в новом окнекаталозі

Програма підготовки PhD (доктор філософії)

Підготовка PhD (доктор філософії) спеціальності 073 "Менеджмент" відбувається за Начинается скачивание файлаосвітньо-науковою програмою: "Менеджмент"

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається за рахунок вибору студентами дисциплін, які вони бажають вивчати із запропонованих в Внешняя ссылка открывается в новом окнекаталозі

АБІТУРІЄНТУ

Кафедра здійснює підготовку молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів в галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» на денній та заочній формі навчання

По закінченні спеціальності «Менеджмент» випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі. Починаючи з 2012 року студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому та отримати другий диплом за кордоном:

– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) (Вища школа управління охороною праці в Польщі (м. Катовиця, Польща).

 

Кількість бюджетних місць на денну форму навчання – 10.

Ліцензійний обсяг: - денна форма навчання – 75 місць (о.к.р. «бакалавр»)
                                                                         – 25 місць (о.к.р. «магістр»)
                                - заочна форма навчання – 50 місць (о.к.р. «бакалавр»)
                                                                           – 15 місць (о.к.р. «магістр»)

Можливість працевлаштування

- Диспетчер служби руху; Диспетчер шляховий; Диспетчер-інструктор служби руху

- Диспетчер автомобільного транспорту; Диспетчер виробництва; Диспетчер служби перевезень; Диспетчер з міжнародних перевезень

- Експедитор; Експедитор транспортний; Адміністратор пасажирської служби; Агент із замовлень населення на перевезення; Черговий по транспортно-експедиційному підприємству

- Помічник керівника підприємства (установи, організації); Референт

- Помічник керівника виробничого підрозділу; Помічник керівника іншого основного підрозділу

- Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

- Фахівець

- Агент з постачання; Диспетчер з відпуску готової продукції; Конторський (офісний) службовець (постачання);  Конторський (офісний) службовець (реєстрація та облік); Конторський (офісний) службовець (складське господарство)

- Приймальники замовлень

- Конторський (офісний) службовець (перевезення вантажів); Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті; Оператор служби перевезень; Оператор бюро інформації про підхід і прибуття вантажів; Оператор з інформації про вантажопоштові перевезення; Оператор з оброблення перевізних документів;  Оператор пасажирської та вантажної служби; Оператор служби руху; Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі (автостанції)

- Експедитор (перевезення пошти); Оброблювач замовлень    

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій      ДК 003:2010:

1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 

1226.1 Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)

1226.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні 

1316 Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язку 

3416 Закупники

343Технічні фахівці в галузі управління 

3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності) 

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи,    організації); Референт

3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу;  Помічник керівника іншого основного підрозділу

3436.3 Помічник керівника малого підприємства без     апарату управління

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 

3422 Агенти з експедиції  (експедитор; Експедитор транспортний; Адміністратор пасажирської служби; Агент із замовлень населення на перевезення; Черговий по транспортно-експедиційному підприємству)

4131 Агент з постачання; Диспетчер з відпуску готової  продукції; Конторський (офісний) службовець (постачання); Конторський (офісний) службовець (реєстрація та облік); Конторський (офісний) службовець (складське господарство)

4132 Приймальники замовлень

4133 Службовці з транспортних операцій (конторський (офісний) службовець (перевезення вантажів); Оператор диспетчерської руху та навантажувально- розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті; Оператор служби перевезень;      Оператор бюро інформації про підхід і прибуття вантажів; Оператор з інформації про вантажопоштові перевезення; Оператор з оброблення перевізних документів; Оператор пасажирської та вантажної служби; Оператор служби руху; Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі (автостанції)

4142 Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти (експедитор (перевезення пошти); оброблювач   замовлень).    

-        Керівники підприємств, установ та організацій;

-        головні фахівці-керівники виробничих підрозділів на транспорті;

-        начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті;

-        керівники фінансових, економічних та адміністративних підрозділів;

-        керівники підрозділів маркетингу;

-        керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;

-        менеджери з логістики;

-        менеджери (управителі) на транспорті;

-        менеджери (управителі) у сфері оренди машин та устаткування;

-        менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності;

-        менеджери з маркетингу, адміністративної діяльності, постачання, збуту, реклами, персоналу;

-        професіонали в галузі економіки

Координати кафедри

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 25, м.Харків, Харківська область, 61000 . Внешняя ссылка открывается в новом окнеМи на карті