ХАРКІВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ, КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Запрошує Вас на навчання за спеціальністю 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: БАКАЛАВР, МАГІСТР, ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ. Менеджмент – більше мистецтво, ніж наука. Менеджмент – це вміння працювати з людьми, для досягнення цілей як організації, так і її членів. Менеджер повинен бути керівником, за яким люди готові йти, ідеям якого вони готові вірити.

Шановний абітурієнт!!!

  Запрошуємо до навчання на спеціальності «Менеджмент»!  

АБІТУРІЄНТУ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів в галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» на денній та заочній формі навчання

Кафедра готує фахівців за такими напрямами і спеціальностями:

Галузь знань 07 «Управління і адміністрування»

спеціальність 073 – «Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр»), за спеціалізаціями 
- «Менеджмент організацій»;
- «Логістичний менеджмент».

По закінченні спеціальності «Менеджмент» випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі. Починаючи з 2012 року студенти мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому та отримати другий диплом за кордоном:

– Swiss Montreux Business School - вищого навчального закладу в галузі бізнес-адміністрування в Швейцарії. Цей заклад має багатолітню історію та вищу швейцарську акредитацію у галузі освіти, що признана у всьому світі;

– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (WSZOP) (Вища школа управління охороною праці в Польщі (м. Катовиця, Польща).

 Кількість бюджетних місць на денну форму навчання – 10.

Ліцензійний обсяг: - денна форма навчання:

– 75 місць (о.к.р. «бакалавр»)

– 25 місць (о.к.р. «магістр»)

заочна форма навчання: – 50 місць (о.к.р. «бакалавр»)

– 15 місць (о.к.р. «магістр»)

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціальність «Менеджмент» - одна з найбільш престижних спеціальностей в ринковій економіці.

Спеціальність:

- дає право управляти колективом;

- можливість здійснювати професійну діяльність в економічних відділах комерційних і державних підприємств;

- працювати експертом і консультантом з економічних питань, питань ефективного управління організацією та удосконалення управління відповідно до тенденцій сучасного соціально-економічного розвитку.

    Якщо ти бажаєш бути керівником, маєш лідерські якості, шукаєш унікальні можливості для кар’єрного росту, хочеш бути першим, прагнеш до постійних змін і пошуку кращих рішень – то професія менеджера для тебе!

To top

УВАГА!!! ОГОЛОШЕННЯ! БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ!!!

Кількість місць для прийому на 1 курс спеціальності 073 "Менеджмент" за державним замовленням - 10 місць. Це Ваш шанс!!