Кафедра фізичного виховання і спорту проводить заняття з дисципліни «фізичне виховання» на всіх факультетах та зі всіма спеціальностями університету.

Організація та проведення занять основані на науково-обоснованих принципах фізичного виховання, відповідно до нової навчальної програми для вищих навчальних закладів України. Практичне використання цих принципів та досягнення змісту завдань в навчальному процесі передбачає необхідність проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи. У процесі фізичного виховання студентів використовуються традиційні і нетрадиційні засоби і методи освіти та фізичного удосконалення. Фізична підготовленість перевіряється і оцінюється за результатами виконання «Щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів».

Основними завданнями кафедри фізичного виховання та спорту є: - формування у студентів основ теоретичних, практичних знань та методичних здібностей з фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації, масового спорту, як компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності; - набрання студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності, побуті і сім’ї; - забезпечення в студентської молоді належного рівня розвитку показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей, рухових здібностей і працездатності; - підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах.

Практичні заняття проводяться у спортивних залах, на спортивних майданчиках та стадіонах. Перелік тем практичних занять визначається навчальною програмою з фізичного виховання та передбачає: теоретичну підготовку, загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну та технічну підготовку. Практичне заняття включає проведення попереднього контролю показників фізичного розвитку студентів, їх знань, умінь і навичок з фізичного виховання, постановку викладачем та обговоренням за участю студентів проблемних питань, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.