"ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА"  

 

 

Засновник і видавець – 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет  (ХНАДУ)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ№23528-13368ПР  

від  02.08.2018 року

видане Державною реєстраційною службою України

Збірник наукових праць « Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» зареєстрований ВАК України у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Начинается скачивание файлаНаказ Міністерства освіти і науки України від Начинается скачивание файла11.07.2019 № 975 (Начинается скачивание файладодаток 7 до наказу) як наукове фахове видання України (економічні науки)).

051 «Економіка»;071 «Облік і оподаткування»;072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»;076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;281 «Публічне управління та адміністрування»;292 «Міжнародні економічні відносини».

Адреса видавця:

61002,  вул. Ярослава Мудрого, 25

Харків, Україна

Контактний телефон/факс:

(057) 738-77-87 – відповідальний секретар

Офіційний сайт: ppb.khadi.kharkov.ua

E-mail: blagavikvik@meta.ua

Прийом статей у 1(24) 2020 номер Збірника наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку підприємництва" здійснюється до 1 березня 2020 року!