СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Студентська наукова діяльність є пріоритетним напрямом роботи кафедри економіки і підприємництва.

З метою забезпечення наукової підготовки майбутніх фахівців на кафедрі на постійній основі діє студентський науковий гурток «Пріоритетні напрямки і перспективи управління розвитком підприємництва в Україні», щорічно видається Збірка студентський наукових статей «Економічні перспективи» та проводяться 2 студентські конференції, що мають міжнародний характер.

Студенти кафедри економіки і підприємництва є активними учасниками не лише наукових конференцій, а й конкурсів наукових робіт, які проводяться на національному та міжнародному рівнях. Лише за останній навчальний рік студенти стали переможцями та призерами таких конкурсів наукових робіт:

· Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України за напрямами: «Економіка та управління підприємствами», «Економіка транспорту та зв’язків», «Залізничний транспорт та спеціальна техніка», «Готельно-ресторанна справа», «Державне управління», «Управління проектами», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»;

· І Міського турніру економістів (Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця);

Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);

· Конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, який проводився Радою ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону;

· Чемпіонату по рішенню бізнес-кейсів від ТОП – компаній Харкова. Секція «Держуправління», який проводився Харківською обласною молодіжною організацією «Союз молодих підприємців»;

· Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України»;

· Міжнародному конкурсі для студентів та школярів «Реклама – фест», (Одеський національний економічний університет).

Результати наукових студентських робіт отримують апробацію в вигляді наукових статей і тез наукових доповідей. Лише за останній навчальний рік студентами опубліковано (самостійно та у співавторстві з викладачами кафедри) 102 наукові статті і 127 тез наукових доповідей, що є одним із найкращих показників студентської наукової діяльності в цілому по університету.

Шановні студенти!

Звертаємо Вашу увагу на можливістьпублікації статей у збірнику "Економічні перспективи", в якому висвітлюються результати наукових досліджень, що стосуються економіки підприємства, маркетингу, менеджменту, фінансів тощо. Начинается скачивание файлаВимоги до оформлення статей

НАПРЯМИ РОБОТИ

студентського наукового гуртка«Пріоритетні напрямки і перспективи управління розвитком підприємництва в Україні»

у 2019-2020 н.р.

Напрямки:

1. Економіка України: перспективи європейського вектору розвитку
2. Нові види бізнесу та проблеми їх становлення в Україні
3. Торгівля як рушійна сила економіки. Пріоритети розвитку торговельної діяльності в Україні
4. Прикладні аспекти функціонування фондових бірж: вітчизняний і зарубіжний досвід

 

За всіма питаннями звертатися до керівника гуртка - к.е.н., доцента, заступника завідуючого кафедрою Шевченко Інни Юріївни