РОБОТА АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

З 17 по 19 грудня 2018 року на кафедрі економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, відповідно до Наказу МОН України від 07.12.2018 р. № 2935-л «Про проведення акредитаційної експертизи», працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Перевірку здійснювала експертна комісія у складі:

- Щербак Валерія Геннадіївна − завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор;

- Князєва Олена Альбертівна − професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, доктор економічних наук, професор.

Розглянувши документи та здійснивши аналіз фактичного стану навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, організації освітньої, наукової, виховної та профорієнтаційної роботи, провівши контрольні перевірки рівня знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у галузі знань 07 «Управління та адміністрування», у підсумку експертного оцінювання комісія сформувала відповідні висновки.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів та перевірки на місці результатів діяльності, експертна комісія рекомендувала акредитувати у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом прийому 24 особи.