НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра економіки і підприємництва пропонує для навчання наступні дисципліни:

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Статистика

Регіональна економіка

Гроші та кредит

Фінансовий менеджмент

Основи підприємництва

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Управління витратами

Управління проектами

Економічна діагностика

Цінні папери та фондовий ринок

та багато інших курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.

Начинается скачивание файлаДетальна інформація про лекторів та асистентів, які забезпечують викладання дисциплін на кафедрі...

Economy and business

Економіка та організація інноваційної діяльності  

Економіка підприємств автомобільного транспорту  

Економіка виробництва  

Економіка підприємства

Регіональна економіка   

Словник економіста та підприємця

Логістика

Маркетинг

Економіка виробництва

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Стратегічне управління

Економіка підприємництва