НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра економіки і підприємництва пропонує для навчання наступні дисципліни:

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Статистика

Регіональна економіка

Гроші та кредит

Фінансовий менеджмент

Основи підприємництва

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Управління витратами

Управління проектами

Економічна діагностика

Цінні папери та фондовий ринок

та багато інших курсів, розроблених професорсько-викладацьким складом кафедри.

Начинается скачивание файлаДетальна інформація про лекторів та асистентів, які забезпечують викладання дисциплін на кафедрі...

Економіка підприємств автомобільного транспорту

Економіка та організація інноваційної діяльності  

Економіка праці та соціально-трудові відносини  

Економіка виробництва  

Капітал підприємства

Маркетинг  

Проектний менеджмент