НПП кафедри ЕіП – учасники Міжнародного науково-освітнього проєкту «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local...

Професори кафедри економіки і підприємництва Дмитрієва О.І., Шевченко І.Ю., Дмитрієв І.А. та Левченко Я.С. взяли участь у реалізації першого (аналітичного) етапу Міжнародного науково-освітнього проєкту «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level» (Україна – Італія – Естонія), який передбачав компаративний огляд іноземного та вітчизняного досвіду впровадження інновацій (економічних, технологічних, екологічних, соціальних) в локальних спільнотах з метою просування Цілей сталого розвитку.

Головною метою проєкту є адаптація управління інноваційними процесами до проблем соціально-економічного розвитку громад як такого, що відкриває можливості для дослідження перспективних організаційно-економічних механізмів управління, заснованих на оцінці впливу економічного простору та його ефектів на якість життя та життєвий простір.

Участь викладачів у проєкті підтверджена сертифікатами.


To top

By date